Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
SEZONOWOŚĆ W TURYSTYCE NADMORSKIEJ – WYZWANIE DLA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH
(Seasonality in tourism - human resource challenges)

Authors: Kamila Radlińska
Politechnika Koszalińska
Keywords: seasonality tourism human resource
Year of publication:2017
Page range:12 (65-76)
Klasyfikacja JEL: E24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Human resources are the basis for creating value each company. Employees can be a source of competitive advantage, this includes the tourist industry. The traditional approach to human resources in the tourism industry appears to be insuffi cient. because in tourism is seasonal nature of production. Seasonality of the tourism market makes it necessary to adopt a suitable strategy for human resource management. The aim of this article is to determine the effect of the importance of seasonality in choosing a possible strategy for human resources management in tourism businesses.
Download file

Article file

Bibliography

1.Action for More Sustainable European Tourism. Report of the Tourism Sustainability Group (2007). European Commission.
2.Bigović, M. (2011), Quantifying Seasonality in Tourism: A Case Study of Montenegro, Academica Turistica. Tourism & Innovation Journal, 4 (2), s. 15–32.
3.Fernández-Morales, A. (2003). Decomposing Seasonal Concentration. Annals of Tourism Research, 30 (4), 942–956.
4.Gaworecki, W.W. (1998). Turystyka. Warszawa: PWE.
5.Grutkowska, S., Paśnicka, E. (2007). X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS: empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Warszawa: Narodowy Bank Polski
6.Highman, J., Hincht, T. (2002). Tourism, Sport and Seasons: The Challenges and Potential of Overcoming Seasonality in the Sport and Tourism Sectors. Tourism Management, 23, 175–185.
7.Jolliffe, L., Farnsworth, R. (2003). Seasonality in Tourism Employment: Human Resource Challenges. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15 (6), 312–316.
8.Jóźwiak, J. (1998). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
9.Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
10.Niezgoda, A., Zmyślony P. (2006). Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
11.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Rembeza, J., Klonowska-Matynia, M., Radlińska, K. (2015). Regionalne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Studia Prawno-Ekonomiczne, 44, 367–379.
13.Sarnowski, E., Kirejczy, J. (2007). Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
14.Vanhover, N. (2005). The Economics of Tourism Destinations. Amsterdam: Elsevier.