Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce
(The impact of chronic diseases on the Polish labour market potential in the context of the aging of the labour forces in Poland)

Authors: Agnieszka Jakubowska
Politechnika Koszalińska
Keywords: aging of the labour force chronic diseases lost productivity health capital DALY
Year of publication:2017
Page range:13 (137-149)
Klasyfikacja JEL: I15 J14 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study was to evaluate impact of “epidemic” of chronic diseases on the Polish labour market potential. The article presents the impact of the disease on the value of lost productivity of human capital in the context of the observed demographic processes. The analysis shows the differentiation of parameters characterizing the number of lost potential years of healthy life (DALYs) due to chronic diseases according to age and gender. Using statistical data of the World Health Organization indicated the intensity of the examined phenomenon in Poland compared to the average values observed among the countries of the European Union and the group of countries with high levels of income.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anand, P. (2005). Capabilities and Health. Journal of Medical Ethics, 31 (5), 299–303.
2.Bank Danych Lokalnych GUS. Dostępne: http://stat.gov.pl/bdl (08.09.2016).
3.Boulhol, H., Sowa, A., Golinowska, S., Sicari, P. (2012). Improving the Health-Care System in Poland. OECD Economics Department Working Papers, No. 957. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5k9b7bn5qzvd-en.
4.Dahlgren, D., Whitehead, M. (2016). European Strategies for Tackling Social Inequalities in Health: Levelling up Part 2. World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen.
5.Eurostat (2016). Dostępne: http://ec.europa.eu/eurostat (20.10.2016).
6.Haan, P., Myck, M. (2009). Dynamics of Health and Labor Market Risks. Journal of Health Economics, 28 (6), 1116–1125.
7.Hasselhorn, H.M., Wenke, A. (2015). Understanding Employment Participation of Older Workers: Creating a Kknowledge Base for Future Labour Market Challenges. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
8.Jakubowska, A., Horváthová, Z. (2016). Economic Growth and Health: A Comparative Study of the Eu Countries. Economics & Sociology, 9 (3), s. 158–168.
9.Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
10.Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Wstępne standardy zarządzania wiekiem. Warszawa: PARP. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/fi les/74/150/226/10730.pdf.
11.Nussbaum, M.C. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
12.OECD (2015). Starzenie się i Polityka Zatrudnienia: Polska 2015. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264250208-pl.
13.Preventing Chronic Diseases. A Vital Investment: WHO Global Report (2005). Geneva: World Health Organization. Pobrane z: http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en.
14.Rudawska, I. (2012). Obciążenie gospodarki chorobami przewlekłymi – problem nie tylko ochrony zdrowia. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 32, 29–41.
15.Światowa Organizacja Zdrowia. Pobrane z: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index2.html (10.09.2016).
16.Wysocki M.J., Sakowska I., Car, J. (2005). Miary obciążeń zdrowotno-społecznych – nowe mierniki sytuacji zdrowotnej ludności. Przegląd Epidemiologiczny, 59 (1), 125–134.