Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
ROZWAŻANIA O WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMACH MARKETINGU

Autorzy: Władysław Mantura
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: relacje wymienne marketing rynek produkt podmiot
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (11-23)

Abstrakt

W artykule przedstawiono autorskie stanowisko w odniesieniu do wybranych istotnych problemów współczesnego marketingu. Problemy te lokują się w praktyce, nauce i dydaktyce marketingu. Zasygnalizowano potrzebę rozwoju ogólnej teorii marketingu, uwzględniającej współczesną praktykę marketingową. Szczególną uwagę zwrócono na kompleksowo ujmowane i powszechnie występujące relacje wymienne, określające wzgląd badawczy marketingu jako dyscypliny naukowej, której dorobek jest następnie upowszechniany w dydaktyce marketingu. Zarysowano także przedmiot tej dyscypliny naukowej. Jako ważny problem, którego rozwiązanie warunkuje rozwój nauki marketing, potraktowano kwestie terminologiczne. Zasygnalizowano problemy związane z uporządkowaniem struktur i odmian marketingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986.
2.Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
3.Mantura W. (red.), Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.