Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
WPŁYW INNOWACJI NA KREOWANIE WARTOŚCI DLA KLIENTA

Autorzy: Sebastian Zupok
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Słowa kluczowe: innowacje zarządzanie innowacjami wiedza klient wartość dla klienta kreowanie wartości dla klienta
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (37-48)

Abstrakt

Wprowadzanie innowacji nakierowanych na tworzenie wartości dla klienta stało się naczelnym imperatywem strategicznym dla organizacji kierujących swoją ofertę do różnych segmentów rynku. W warunkach zmiennego i złożonego otoczenia klienci uznawani są za strategiczny zasób, który decyduje o trwałej przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Współcześnie nie ma wątpliwości, że zmiana dla rozwoju przedsiębiorstwa stanowi fundament, jest nieuchronna i nieunikniona. Domeną gospodarki konsumentów jest więc ukierunkowanie na tworzenie innowacyjnych ofert opartych na charakterystykach i zachowaniach nabywcy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.R.C. Blattberg, G. Getz, J.S. Thomas, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa 2004.
2.Blattberg R., Deighton J., Manage Marketing by the Customer Equity Test, „Harvard Business Review”, July–August 1996.
3.Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
4.Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
5.Christensen C.M., Przełomowe innowacje, PWN, Warszawa 2010.
6.Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?, Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2012.
7.Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Korona B., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004.
8.Dobiegała-Korona B., Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, w: B. Dobiegała- Korona, T. Doligalski, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.
9.Dobiegała-Korona B., Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa, w: B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
10.Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
11.Jain D.C., Maesincee S., Kotler Ph., Marketing nie stoi w miejscu, Placet, Warszawa 2002.
12.Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
13.Kotler Ph., Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Rebis, Poznań 2004.
14.Lee S.M., Olson D.L., Trimi S., Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values, „Management Decision” 2012, No. 5.
15.Mierzejewska B., Open Innovation – nowe podejście w procesach innowacji, „E-mentor” 2008, nr 2 (24).
16.Rutkowski I., Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
17.Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 1960.
18.Seybold P., The Customer Revolution, Random House, New York 2002.
19.Tuszyński H.S., Kolka M.A., O wiedzy oraz inteligencji w biznesie, czyli o fundamentach konkurencyjności, www.GlobalEconomy, Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych (15.11.2009).