Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU DETALICZNEGO PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ WIELOKANAŁOWĄ

Autorzy: Marek Drzazga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa przedsiębiorstwo handlu detalicznego handel wielokanałowy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (89-98)

Abstrakt

Na początku XXI wieku zagadnienie wykorzystania wielu kanałów dystrybucji przez przedsiębiorstwa handlowe stało się jednym z głównych obszarów badań w marketingu. Komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwie handlowym wykorzystującym marketing wielokanałowy opiera się na założeniach komunikacji marketingowej marketingu relacji. Polega ona na prowadzeniu dwustronnego procesu komunikacji, w którym głównym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych każdego klienta. W artykule zaprezentowano istotę, zasady prowadzenia oraz główne instrumenty komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych prowadzących sprzedaż wielokanałową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong G., Kotler Ph., Marketing. Wprowadzenie, Ofi cyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
2.Bruhn M., Lexikon der Kommunikationspolitik. Begriffe und Konzepte des Kommunikationsmanagements, Verlag Franz Vahlen, München 2008.
3.Bruhn M., Ahlers G.M., Customer Touch Points – Aufgaben und Vorgehensweise einer Multi- Channel Communication, w: Handbuch Multi-Channel-Marketing, Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.
4.Drzazga M., Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
5.Grimm S., Röhricht J., Die Multichannel Company. Strategien und Instrumente für die integrierte Kundenkommunikation, Galileo Press, Bonn 2003.
6.Heinemann G., Verkauf auf allen Kanälen – Multi Channel Systeme – Systeme erfolgsorientiert ausrichten, „Marketing Review St. Gallen” 2009, nr 4.
7.Hefner E.-M., Mit dem Kunden zum Erfolg – Customer Touchpoint Management als Strategie, „Marketing Review St. Gallen” 2010, nr 2.
8.Merx O., Multichannel Marketing Handbuch, Springer Verlag, Berlin 2004.
9.Munkelt I., Warum sollte der Kunde bei uns on-line kaufen?, „Absatzwirtschaft” 2009, nr 8.
10.Schmidt J., Lampert C., Schwinge Ch., Nutzungspraktiken im Social Web – Impulse für die medienpädagogische Diskussion, w: B. Herzig, D.M. Meister, H. Moser, H. Niesyto (red.), Jahrbuch Medienpädagogik. Medienkompetenz und Web 2.0, Verlag für Sozialwissens
11.Schobesberger A., Multichannel – Retailing im Einzelhandel. Entwicklung, Motivation, Einfl ussfaktore, VDM Verlag Dr. Müller e.k. und Linzberger, Saarbrücken 2007.
12.Schögel M., Saurer A., Schmidt I., Multichannel Marketing – Fokus auf Kunden und Kanäle, „Thexis” 2002, nr 2.