Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
TARGI GOSPODARCZE W DOBIE MARKETINGU DOŚWIADCZEŃ

Autorzy: Anita Proszowska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe: targi gospodarcze rola i funkcje targów marketing doświadczeń
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (313-326)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano ewolucję funkcji targów gospodarczych, ich współczesny obraz oraz perspektywy rozwoju w dobie marketingu doświadczeń. W pracy scharakteryzowano zmiany zachodzące na współczesnym rynku istotne dla rozwoju targów i ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa. Marketing doświadczeń został pokazany jako główna determinanta rozwoju i przeobrażeń targów gospodarczych w przyszłości. W podsumowaniu zostały wymienione czynniki sprzyjające rozwojowi targów gospodarczych i potencjalne kierunki zmian w wykorzystaniu tej formy promocji przez przedsiębiorców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cenker E.M., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
2.Dawson B.K., Young L., Tu C., Chongyi F., Co-innovation in networks of resources – A case study in the Chinese exhibition industry, „Industrial Marketing Management” 2014, No. 43 (część 3).
3.Dziewanowska K., Kacprzak A., Marketing doświadczeń, WN PWN, Warszawa 2013.
4.Experience Marketing, „Bulletpoint” 2001, November/December.
5.Figiel A., Plichta J., Szromnik A., Wojdecki K.P., Targi i usługi targowe w strategii marketingowej przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
6.Gębarowski M., Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk 2010.
7.Hansen K., Trade Show Performance: A Conceptual Framework and Its Implications for Future Research, „Academy of Marketing Science Review” 1999, No. 8.
8.Hauser E., Are you experienced?, „Promo” 2005, June.
9.http://www.euroshop-tradefair.com/cipp/md_euroshop/custom/pub/content,oid,8159/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Trade_fair_planning_from_the_customer%E2%80%99s_perspective.html.
10.http://www.targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/18-targi-ksiazki-w-krakowie/o-imprezie.html.
11.Kellezi J., Trade shows: A strategic marketing tool for global competition, „Procedia Economics and Finance” 2014, No. 9.
12.Kerin R.A., Cron W.L., Assessing Trade Show Functions and Performance: An Exploratory Study, „Journal of Marketing” 1987, Vol. 51, No. 3, July.
13.Ki-Kwan Y., So-Sun L., Mi-Na P., Impact of Pavilion Quality on Exhibitor Performance at an International Trade Exhibition, „Procedia Economics and Finance” 2012, No. 40.
14.Kisiała J., Jurczak R., Poradnik wystawcy, czyli 101 wskazówek dla organizatora: stanowiska konferencyjnego, stoiska targowego, stanowiska degustacji, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
15.Prenzel I., Applicability of Mobile Marketing in the Marketing Mix of Trade Fair Organizers, Diplom.de, Hamburg 2010.
16.Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego „Targi w Polsce w 2013 roku”, PIPT, Poznań 2013.
17.Rivera V., The Use of Experiential Marketing as a Tool for Achieving Customer Satisfaction: A Diagnostic Approach, Universität Paderborn, Abgabe 2005.
18.Rogoziński K., Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
19.Schmitt B.H., Experiential Marketing, „Journal of Marketing Management” 1999, No. 15.
20.Schmitt B.H., Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, Relate, Simon and Schuster, New York 2000.
21.Shaw C., Ivens J., Building Great Customer Experiences, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2005.
22.Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
23.Solberg Söilen K., Exhibit Marketing and Trade Show Intelligence: Successful Boothmanship and Booth Design, Springer Science & Business Media, Halmstad 2013.
24.Targi jako instrument marketingu, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowice 2000.
25.www.auma.de.
26.www.bain.com/publications_detail.asp?id=25721&menu_url=publications_results.asp za Hyken S., Kult klienta. Doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
27.www.ceir.org.
28.www.ufinet.org.