Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
INBOUND MARKETING W BUDOWANIU WIZERUNKU MARKI W SIECI. STUDIUM PRZYPADKU

Autorzy: Beata Tarczydło
Akademia Górniczo-Hutnicza
Słowa kluczowe: inbound marketing wizerunek marki marketing przychodzący w Internecie studium przypadku
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (339-352)

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie miejsca i roli inbound marketingu w budowaniu odpowiedniego wizerunku marki w sieci. Rozważania prowadzone będą wokół tezy: w dobie rozwoju technologii informacyjnych skuteczne budowanie wizerunku marki w sieci zdeterminowane jest odpowiednią strategią i formami marketingu przychodzącego, w szczególności ukierunkowanego na zbudowanie świadomości marki i wypracowanie długofalowych relacji pomiędzy partnerami. Wychodząc od definicji, instrumentarium i strategii stosowania inbound marketingu, przybliżone zostaną: wizerunek marki i podstawy jego budowania. Rozważania teoretyczne wzbogacone zostaną wynikami badań własnych z zastosowaniem metody studium przypadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
2.Chang J., Conceptualising the value of web content in marketing research, „Marketing Intelligence & Planning” 2011, Vol. 29, No. 7, s. 687–696.
3.Dann S., Dann S., E-marketing. Theory and applications, Palgrave Macmillan, UK, US, Hampshire, New York 2011.
4.Dutko M., E-biznes. Poradnik praktyka. Biznes usieciowiony, Helion, Gliwice 2010.
5.Fisk P., Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywcy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
6.Halligan B., Shah D., Inbound marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, Helion, Gliwice 2010.
7.Jefferson S., Tanton S., Valuable content marketing: how to make quality content the key to your business success, Kogan Page Limited, United Kingdom, USA, India 2013.
8.Konsument digitalny a wirtualna rzeczywistość. Przewodnik po raportach o digitalizacji rynku, Shopping Show 2014, http://www.shoppingshow.pl/.
9.Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.
10.Królewski J., Sala P. (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
11.Kuciński K. (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
12.Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
13.Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Oficyna a Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
14.Persaud A., Azhar I., Innovative mobile marketing via smartphones: Are consumer ready?, „Marketing Intelligence & Planning” 2012, Vol. 30, s. 418–443.
15.Rowles D., Digital branding: a complete step-by-step guide to strategy, tactics and measurement, Kogan Page Limited, United Kingdom, USA, India 2014.
16.Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
17.Tarczydło B., Metodyka kształtowania wizerunku marki, Rozprawy. Monografie nr 298, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013.
18.Van den Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y?, Wydawnictwo Samo Sedno Edgard, Warszawa 2012.
19.http://blog.ipresso.pl/2013/10/automatyzacja-inbound-marketingu.
20.http://inboundmarketing.nf.pl/.
21.http://pl.rimmellondon.com.
22.http://www.eagleway.pl/content-marketing#.Uws1nPslfCo.
23.http://www.they.pl/oferta/uslugi/art,content-marketing.html?gclid=CJOwuMbf5LwCFWoOwwodok4ABw.