Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
ROZWÓJ I ZNACZENIE MARKI WŁASNEJ

Autorzy: Magdalena Kowalska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: marka własna marka handlowa marka producenta smart shopping
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (353-366)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką pełnią marki własne detalistów we współczesnej gospodarce. W artykule podkreślono rosnące znaczenie marek handlowych, na co wskazuje wyższa dynamika udziałów rynkowych tych produktów niż tzw. produktów markowych. Przedstawiono udział ilościowy marek własnych w Polsce i Europie. Ponadto zaprezentowano ewolucję marki własnej od produktów tanich, cechujących się niską jakością, przez produkty z grupy średniej, aż do linii produktów z grupy premium. Zauważono, że rozwój marek własnych jest silnie uwarunkowany zmianą zachowań konsumentów, dla których nabywanie produktów marek handlowych staje się oznaką przemyślanych i mądrych zakupów. W artykule zwrócono uwagę na znaczące korzyści oraz pewne zagrożenia wynikające z rozwoju marek własnych dla sieci handlowych, producentów oraz klientów.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.
2.Brazauskaitė I., Auruš kevičienė V., Gerbutavičienė R., Private Label Management in Retail: the Concept, Consumer Profiling and Competition with National Brands. Systematic Review of Main Findings, „Management of Organizations” 2014, nr 71.
3.Geyskens I., Gielens K., Gijsbrechts E., Proliferating Private-Label Portfolios: How Introducing Economy and Premium Private Labels Influences Brand Choice, „Journal of Marketing Research” 2010, No. 47, October.
4.Jasińska K., Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
5.Lubańska A., Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, nr 87.
6.Miquel-Romero M.J., Caplliure-Giner E.M., Adame-Sanchez C., Relationship marketing management: Its importance in private label extension, „Journal of Business Research” 2014, No. 67.
7.On Board PR Ecco Network, Jak postrzegamy marki własne? Perspektywa rozwoju rynku private label w Polsce, Warszawa, lipiec 2014.
8.Piotrowska J., Rynek marek własnych, www.sceno.pl, 2006.
9.Przybyłowski K., Hartley S.W., Rudelius R.A., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
10.Spyra Z., Kanał dystrybucji: kształtowanie relacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
11.Spyra Z., Marki własne detalistów jako obszar kreowania wartości, „Handel Wewnętrzny” 2013, maj–czerwiec, t. 2.
12.Szczerbicka D., Krzyżowska A., Podobieństwo groźne na półce, „Marketing w Praktyce” 005, nr 4.
13.Urbańska J., Udział w półce marek własnych – efekt pauperyzacji społecznej i/lub strategii budowania lojalności klientów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 46, Szczecin 2011.
14.Waśkowski Z., Dylematy zarządzania marką, „Świat Marketingu” 2002, maj.
15.Zalega T., Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, „Marketing i Rynek” 2013, nr 8.