Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
MODELE SEM W BADANIACH MOTYWACJI PRACOWNIKÓW

Autorzy: Łukasz Skowron
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: motywacja pracowników satysfakcja pracowników modele ścieżkowe SEM PLS
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (367-380)

Abstrakt

W niniejszym artykule autor przedstawia krótką charakterystykę pojęcia motywacji pracownika wraz z zaznaczeniem jej kluczowej roli w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ponadto zostaje przybliżona metoda analityczna modelowania ścieżkowego (Structural Equation Modeling – SEM) jako idealne rozwiązanie narzędziowe służące pomiarowi zagadnień satysfakcji i motywacji pracowników. Całość artykułu wieńczą prezentacje wyników badań własnych autora przeprowadzonych w dwóch różnych sektorach gospodarczych w omawianym obszarze tematycznym przy zastosowaniu modelowania ścieżkowego (w każdym z analizowanych sektorów gospodarczych badaniu zostały poddane po dwa podmioty stanowiące swoją bezpośrednią konkurencję rynkową).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartol K., Martin D., Management, McGraw-Hill, 1998.
2.Chin W.W., Marcolin B.L., Newsted P.N., A partial least squares approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic mail emotion/adoption study, „Information Systems Research” 2003, No. 14 (2), s. 189–
3.Chin W.W., The partial least squares approach to structural equation modeling, w: G.A. Marcoulides (red.), Modern methods for business research, Lawrence Erlbaum, Mahwah 1998, s. 295–358.
4.Gagne M., Deci E., Self-Determination Theory and Work Motivation, „Journal of Organizational Behavior” 2005, Vol. 26, No. 4, Jun.
5.Gilbert D., Stoner J., Freeman E., Management, 6th ed., Prentice Hall, New Jersey 1996.
6.Greenberg J., Baron R., Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work, Prentice Hall, New Jersey 1997.
7.Griffi n R., Management, 6th ed., Houghton Miffl in Company, Boston – New York 1999.
8.Henseler J., Ringle C.M., Sinkovics R.R., The use of partial least squares path modeling in international marketing, w: R.R. Sinkovics, P.N. Ghauri (red.), Advances in International Marketing (AIM), 2009, s. 277–320.
9.Herzberg F., Mausner B., Snyderman B., The Motivation to Work, Willey, New York 1959.
10.Herzberg F., One More Time: How Do You Motivate Employees?, „Harvard Business Review” 1987, Feb.
11.Hoseong J., Beomjoon C., The relationship between employee satisfaction and customer satisfaction, „Journal of Services Marketing” 2012, Vol. 26, Issue 5.
12.Kreitner R., Management, 6th ed., Houghton Miffl in Company, Boston 1995.
13.Kristensen K., Eskildsen J., Design of PLS-based satisfaction studies, w: V. Vinzi et al. (red), Handbook of partial least squares, Springer Handbooks of Computational Statistics, Springer, 2010.
14.Locke E., Latham G., A theory of goal setting and task performance, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1990.
15.Maslow A., Motivation and Personality, Harper & Row Publishers, 1954.
16.Meyer J., Allen N., A three-component conceptualization of organizational commitment, „Human Resource Management Review” 1991, Vol. 1, No. 1.
17.Meyer J., Gagne M., Parfyonova N., Toward an evidence-based model of engagement: what we can learn from motivation and commitment research, w: S. Albrecht, E. Elgar, Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues, Research and Practice,Cheltenham 2
18.Porter L., Lawler E., Managerial attitudes and performance, Irwin-Dorsey, Homewood, IL, 1968.
19.Skowron Ł., Modele ścieżkowe jako przykładowe metody badania satysfakcji i lojalności klientów, w: G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości – Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, Ekonomiczne Problemy
20.Skowron Ł., Satysfakcja i lojalność klienta – ujęcie modelowe i wyniki badań, w: B. Dobiegała- Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010, s. 184–185.
21.Skowron Ł., Wykorzystanie modelu EPSI w badaniach lojalności klienta usług bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe UE we Wrocławiu
22.Vroom V., Work and motivation, Wiley, New York 1964.