Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
STRATEGIE MARKETINGOWE POLSKICH MAREK MODOWYCH W KONTEKŚCIE EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE

Autorzy: Barbara Mróz-Gorgoń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: strategia internacjonalizacja branża modowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (421-434)

Abstrakt

Zdaniem specjalistów polski rynek modowy (odzież, obuwie, akcesoria) rozwija się i jest perspektywiczny. We współczesnej gospodarce rynkowej, którą charakteryzuje turbulentne otoczenie, internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, znaczącym, a w niektórych przypadkach koniecznym. Charakterystyczną cechą branży modowej jest jej ścisły związek z kulturą danego kraju (regionu), co może stanowić utrudnienie dla umiędzynarodowienia danej marki z tej branży. Celem ninejszego artykułu jest analiza strategii marketingowych wybranych polskich marek modowych w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne. Artykuł powstał w oparciu o studia literaturowe oraz analizę wybranych przypadków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz A., Franchising – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Novae Res, Gdynia 2010.
2.Badzińska E., Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, PWE, Warszawa 2011.
3.Białecki K.P., Januszkiewicz W., Oręziak L., Leksykon handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2007.
4.Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.
5.Grzegorczyk W., Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
6.Karasiewicz G., Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
7.Kasprzak M., Czy doczekamy się Zary znad Wisły?, http://biznes.pl/magazyny/handel/czydoczekamy-sie-zary-znad-wisly,5651509,0,foto-detal.html (dostęp 12.10.2014).
8.Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J. (red.), Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001.
9.Krawiec F., Zarządzanie strategią firmy, Difin, Warszawa 2011.
10.Murray I., Przewodnik po franczyzie, Helion, Gliwice 2008.
11.Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (red.), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
12.PIOT będzie promować polską odzież za granicą, PAP, http://wiadomosci.onet.pl/lodz/poitbedzie-promowac-polska-odziez-za-granica/ltfhh (dostęp 14.10.2014).
13.Polski rynek odzieży i obuwia rośnie mimo kryzysu, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-rynek-odziezy-i-obuwia-rosnie-mimo-kryzysu-2198160.html (dostęp 14.10.2014).
14.Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
15.Sławińska M. (red.), Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
16.Wiktor J.W. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, AE w Krakowie, Kraków 1998.
17.Wiktor J.W., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 2012.
18.http://www.lppsa.com/firma/historia.
19.http://luxclub.pl/kat,1016273,wid,15354037,wiadomosc.html?ticaid=613b31 (dostęp 13.10.2014).
20.http://www.redan.com.pl/pl.page/79/437 (dostęp 12.10.2014).