Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
DZIAŁANIA OFERENTÓW PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (NIE)OCZEKIWANE PRZEZ NABYWCÓW

Autorzy: Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: nabywca oczekiwania nabywcy oferent produkt spożywczy
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (435-446)

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z działaniami marketingowymi podejmowanymi przez oferentów produktów spożywczych w kontekście ich zgodności z oczekiwaniami nabywców finalnych. Ukazano je z odmiennej perspektywy, odzwierciedlającej to, czego nie oczekują nabywcy, uznając za zbędne. W oparciu o wyniki badań empirycznych zidentyfikowano oraz przeanalizowano działania podejmowane przez wytwórców produktów spożywczych i oferujących je detalistów, w przypadku których, zdaniem respondentów, należałoby je ograniczyć lub wyeliminować. Najmniej oczekiwanym działaniem w przypadku producentów i detalistów okazało się wysyłanie klientom życzeń, natomiast relatywnie najmniej zastrzeżeń badani mieli do stworzenia infolinii. Jest to istotną wskazówką dla oferentów, pozwalającą im stosować działania marketingowe lepiej dostosowane do oczekiwań odbiorców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnold Ch., Ethical Marketing & The New Consumer, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
2.Baruk A., Nabywcy czy prosumenci – rola rynkowa współczesnych odbiorców, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
3.Baruk A., Petitioner or Partner. Multifaceted Insight into the Market Role of a Contemporary Purchaser on the Consumer Goods Market, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2014.
4.Chowdhury M.H.K., Rabiul I., Critical Factor in Consumer Perceptions: A Cognitive Approach, „Journal of Business Research” 2003, No. 5.
5.Doyle P., Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, 2008.
6.Hassan A., The Value Proposition Concept in Marketing: How Customers Perceive the Value Delivered by Firms – A Study of Customer Perspectives on Supermarkets in Southampton in the United Kingdom, „International Journal of Marketing Studies” 2012, Vol. 4,
7.Homburg Ch., Grozdanovic M., Klarmann M., Responsiveness to Customers and Competitors: The Role of Affective and Cognitive Organizational Systems, „Journal of Marketing” 2007, Vol. 71, No. 3.
8.Homburg Ch., Wieseke J., Bornemann T., Implementing the marketing concept at the Employee – Customer Interface: The Role of Customer Need Knowledge, „Journal of Marketing” 2009, http://www.ruhr-uni-marketing-lehrstuhl.de/fi leadmin/user_upload/pdfs/Public
9.Karaosmanoğlu E., Banu Elmadağ Baş A., Zhang Kay J., The role of other customer effect in corporate marketing: Its impact on corporate image and consumer – company identification, „European Journal of Marketing” 2011, Vol. 45, Iss. 9/10.
10.Kotler Ph., Keller K.L., Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey 2012.
11.Zeithmal V.A., Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-end Model and Synthesis of Evidence, „Journal of Marketing” 1988, No. 52, July.