Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
POSTRZEGANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW MARKETINGOWEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH

Autorzy: Anna Iwanicka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: jakość marketingowa produkty regionalne produkty tradycyjne nabywcy finalni
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (447-458)

Abstrakt

Celem opracowania jest ocena sposobu postrzegania produktów regionalnych i tradycyjnych oraz ich elementów jakości marketingowej, a w szczególności oznaczeń jakości, z perspektywy nabywców finalnych. W artykule zaprezentowano pojęcie jakości marketingowej produktu spożywczego oraz scharakteryzowano system ochrony i rejestracji nazw produktów regionalnych i tradycyjnych. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych własnych badań ankietowych na temat omawianej problematyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza czynnikowa jako metoda redukcji danych, http://www.statsoft.pl/textbook/stfacan.html#index.
2.Bryła P., Rola oznaczeń regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych – w świetle opinii kierowników sklepów spożywczych, w: A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa 2014.
3.Grzybowska-Brzezińska M., Marketingowe aspekty jakości produktów spożywczych, „Marketing i Rynek” 2008, nr 6.
4.Iwanicka A., Jakość produktów mleczarskich w opiniach nabywców finalnych, „Marketing i Rynek” 2011, nr 9.
5.Iwanicka A., Komunikacja marketingowa na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych, „Marketing i Rynek” 2009, nr 6.
6.Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M., Zarządzanie jakością żywności, ujęcie technologiczno-menedżerskie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
7.Mazurek-Łopacińska K., Marketing doświadczeń w kontekście ekonomii doświadczeń, w: A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa 2014.
8.Mróz B., Nowe trendy konsumenckie – implikacje dla strategii biznesowych firm, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
9.Peri C., The universe of food quality, „Food Quality and Preference” 2006, No. 17.
10.Pieczonka W., Konsumencka struktura jakości produktów mlecznych, „Przegląd Mleczarski” 2009, nr 2.
11.Sokołowski A., Sagan A., Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/adwmarketingu.html#wymiarowosci.
12.Toruński J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012.
13.Wiśniewska M., Malinowska E., Zarządzanie jakością żywności. Systemy. Koncepcje. Instrumenty, Difin, Warszawa 2011.
14.http://ec.europa.eu.
15.http://www.produktyregionalne.pl/index.html.