Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Realizacja koncepcji zielonego wzrostu w krajach OECD

Autorzy: Barbara Fura
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: zielony wzrost kraje OECD analiza wielowymiarowa taksonomiczny miernik rozwoju Hellwiga
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (57-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych w zakresie realizacji koncepcji zielonego wzrostu w krajach OECD. Analizę przeprowadzono na podstawie wtórnych danych statystycznych dotyczących wybranych wskaźników zielonego wzrostu. Zróżnicowanie zielonego wzrostu określono przy użyciu analizy wielowymiarowej. Stosując zmienną syntetyczną – taksonomiczny miernik rozwoju Hellwiga (TMR), zaprezentowano ranking państw OECD.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berger R., Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
2.Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D., Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
3.Florczak W., W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju – perspektywa makroekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
4.Fujii H., Managi S., Which Industry Is Greener? An Empirical Study of Nine Industries in OECD Countries, „Energy Policy” 2013, No. 57.
5.Green Growth Indicators 2014, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, 2014, http://dx.doi.org/10.1787/9789264202030-en (dostęp 20.09.2015).
6.http://data.worldbank.org/indicator (dostęp 1.04.2015).
7.Jouvet P.-A., dePerthuis Ch., Green Growth: From Intention to Implementation, „International Economics” 2013, No. 134.
8.Kim S.E., Kim H., Chae Y., A New Approach to Measuring Green Growth: Application to the OECD and Korea, „Futures” 2014, No. 63.
9.Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
10.Nielsen M., Ravensbeck L., Nielsen R., Green Growth in Fisheries, „Marine Policy” 2014, No. 46.
11.Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
12.Ryszawska B., Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
13.Towards Green Growth a Summary for Policy Makers, OECD, Paris 2011.
14.Zielona gospodarka w OECD, www.mg.gov.pl/node/12520 (dostęp 10.04.2015).