Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Determinanty jakości życia w kontekście badań transgranicznych

Autorzy: Marta Kusterka-Jefmańska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: subiektywna jakość życia wielowymiarowa analiza regresji
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (251-262)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem opracowania jest wskazanie tych dziedzin i aspektów jakości życia, które determinują ogólną ocenę zadowolenia z życia mieszkańców saksońsko-dolnośląskiego obszaru przygranicznego. W artykule zastosowano wielowymiarową analizę regresji oraz wykorzystano dane z wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców sąsiadujących ze sobą powiatów – zgorzeleckiego oraz Görlitz.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akranavičiūtė D., Ruževičius J., Quality of Life and its Component Measurement, „Engineering Economics” 2007, nr 2.
2.Baumann K., Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny, „Gerontologia Polska” 2006, t. 14, nr 4.
3.Borys T., Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, w: Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
4.Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, red. T. Borys, P. Rogala, UNDP, Warszawa 2008.
5.Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego, red. T. Borys, R. Knippschild, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014.
6.Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
7.Rutkowski J., Jakość życia. Koncepcja i projekt badania, „Z Prac Zakładu Badań Statystyczno- Ekonomicznych” z. 162, Warszawa 1987.
8.Rutkowski J., Jak zbadać jakość życia?, „Wiadomości Statystyczne” 1988, nr 5.
9.Skrzypek E., Czynniki kształtujące jakość życia, http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken%202001/Referaty%202001/14.pdf (dostęp20.04.2013).