Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Pomiar mnożnika fiskalnego

Autorzy: Justyna Herda
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Słowa kluczowe: mnożnik fiskalny wielkość mnożnika fiskalnego model wektorowej autoregresji dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (35-45)
Klasyfikacja JEL: C68 E62
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono tematykę pomiaru mnożnika fiskalnego. Na początku wyjaśniono, czym jest mnożnik fiskalny, następnie wymieniono i krótko scharakteryzowano determinanty jego wielkości. W kolejnej części przedstawiono wybrane modele, które stosuje się w badaniach nad mnożnikami fiskalnymi, tj. model wektorowej autoregresji (VAR) oraz dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej (DSGE). Na koniec, na podstawie literatury, zaprezentowano szacunki wielkości mnożników fiskalnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batini, N., Eyraud, L., Weber, A. (2014). A Simple Method to Compute Fiscal Multipliers. IMF Working Paper 14/93.
2.Baum, A., Poplawski-Ribeiro, M., Weber, A. (2012). Fiscal Multipliers and the State of the Economy. IMF Working Paper, 12/286.
3.Blanchard, O., Perotti, R. (2002). An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. Quarterly Journal of Economics,
4.117 (4), 1329–1368.
5.Bose, S., Bhanumurthy, N.R. (2013). Fiscal Multipliers for India. Pobrano z: http://www.nipfp.org.in/media/ medialibrary/2013/09/WP_2013_125.pdf.
6.Chinn, M. (2013). Fiscal Multipliers. Pobrano z: http://www.ssc.wisc.edu/~mchinn/Fiscal%20Multipliers.pdf.
7.Coenen, G., Erceg, C.J., Freedman, C., Furceri, D., Kumhof, M., Lalonde, R., Laxton, D., Lindé, J., Mourougane, A., Muir, D., Mursula, S., de Resende, C., Roberts, J., Roeger, W., Snudden, S., Trabandt, M., in’t Veld, J. (2012). Effects of Fiscal Stimulus in Structural Models. American Economic Journal: Macroeconomics, 4 (1), 22–68.
8.Kulawik, J., Wieliczko, B. (2013). Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4 (337), 20–40.
9.Mineshima, A., Poplawski-Ribeiro, M., Weber, A. (2014). Size of Fiscal Multipliers. W: C. Cottarelli, P. Gerson, A. Senhadji (red.), Post-Crisis Fiscal Policy (s. 315–372). Cambridge: MIT Press.
10.Sims, C. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48 (1), 1–48.
11.Snodgrass, D. (2014). Agricultural Transformation in Sub-Saharan Africa and the Role of the Multiplier: A Literature Review. USAID LEO, Report No. 4.