Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018
Ocena poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu wrzesińskiego w kontekście inwestycji Volkswagena

Autorzy: Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mateusz Iwiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Michał Fiedler
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: rozwój społeczno-ekonomiczny miernik syntetyczny powiat wrzesiński fabryka VW
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:13 (33-45)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Powiat wrzesiński uznawany jest za bardzo atrakcyjne miejsce lokalizacji inwestycji. W 2014 r. utworzono tu Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej (WSAG). Na jej terenie powstała fabryka samochodów Volkswagena, który jest jednym z największych inwestorów zagranicznych w Wielkopolsce. Celem publikacji było określenie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu wrzesińskiego na tle pozostałych powiatów województwa wielkopolskiego. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy powstanie fabryki Volkswagena wywołało zmiany w sytuacji społeczno-ekonomicznej badanego powiatu. Dla realizacji założonego celu skonstruowano miernik syntetyczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambukita, E. (2013). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju regionalnego. Biblioteka Regionalisty, 13, 7−17.
2.Gałązka, A. (2017). Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego. Studia BAS, 1 (49), 9–61.
3.Janasz, K. (2011). Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w modernizacji gospodarki kraju. Studia i Prace WNEiZ US, 22, 35−49.
4.Jankowska, E., Siemiątkowski, P. (2011). Poziom rozwoju ekonomiczno-społecznego a napływ inwestycji zagranicznych w wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 685, 413−424.
5.Pawlak, K., Standar, A., Kołodziejczak, M., Kołodziejczak, W. (2016). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim. Raport z badania 2015. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6.Wysocki, F., Lira, J. (2005). Statystyka opisowa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
7.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2014, poz. 572).
8.Suchecki, B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: C.H. Beck.
9.Sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2012 roku.
10.Sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2013 roku.
11.Sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2014 roku.
12.Sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2015 roku.
13.Sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2016 roku.
14.Uchwała nr LVII/382/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002−2017 − pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września”.
15.Uchwała nr XXIX 347/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
16.Uchwała nr VIII/122/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014−2020.