Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Recenzja książki, Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, pod red. Krzysztofa Fonfary, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Autorzy: Barbara Kryk
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:5 (159-163)
Cited-by (Crossref) ?: