Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Kobieta przedsiębiorca – charakterystyka stylu zarządzania

Autorzy: Justyna Kaźmierczak
Uniwersytet Szczeciński

Artur Łabuz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorczość przedsiębiorstwo kobieta biznes styl zarządzania
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (45-53)
Klasyfikacja JEL: L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu scharakteryzować kobiecy styl zarządzania i przeciwstawić go tradycyjnemu stylowi zarządzania. Podjęto próbę oceny udziału kobiet w biznesie, skupiając się przy tym na stanowiskach kierowniczych. Badania przeprowadzono za pomocą metody obserwacyjnej oraz metody porównawczej, a narzędzie badawcze użyte do badań to desk research. Po przeprowadzonych badaniach można stwierdzić, że kobiecy styl zarządzania jest dużo bardziej odważny niż częściej występujący męski styl.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biernat, M., Tocci, M.J., Williams, C. (2012). The Language of Performance Evaluations: Gender – Based Shifts in Content and Consistency of Judgment. Social Psychological &
2.Personality Science, 2 (3), 186–192.
3.Brol, J., Kosior, M. (2004). Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społecznoekono- miczne). Kobieta i Biznes, 1–4, 7–11.
4.Budrowska, B. (2003). Kobiecy sposób zarządzania i sprawowania władzy. W: A. Titkow (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet (s. 76–88). Warszawa: Instytut Spraw
5.Publicznych.
6.Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Puls Biznesu, 1.12.2014.
7.Dąbrowska, E. (2014). Jak przełamać stereotypy. Harvard Business Review Polska, 132, 33 – 43.
8.Dźwigoł-Barosz M. (2016). Wpływ kobiet na biznes. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 93, 129–140.
9.Eichelberger, W. (2005). Stres menedżerek. Home & Market, 2 (151), 35–45.
10.Fisher, H. (2003). Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
11.Frańczak, H., Georgijew, I. (2012). Kobiety i władza w biznesie. Thinktank, 27, 23–31. Grzesiak, M. (2014) Kobiety – biznesowa mocna płeć, https://www.bankier.pl/wiadomosc/
12.Kobiety-biznesowa-mocna-plec-3077629.html (10.01.2018).
13.Hewlett, S.A., Buck, L.C. (2006). Odejścia i powroty. Czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej. Kobiety i biznes. Gliwice: Helion.
14.http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/505499,kobiety-bryluja-w-biznesie-przybywa-tez-pan-ktore-przynosza-do-domu-wiecej-pieniedzy-niz-ich-mezowie.html (10.01.2018).
15.Hunt, V., Layton, D., Prince, S. (2015). Raport Diversity Matters. Pobrane z: https://www. mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20in-sights/why%20diversity%20matters/diversity%20matters.ashx (10.01.2018).
16.Judge, T.A., Livingstone, B.A., Hurst, Ch. (2012). Do Nice Guys – And Gals – Really Finish Last? The Joint Effects of Sex and Agreeableness on Income. Journal of Personality
17.and Social Psychology, 102 (2), 390–407.
18.Kanter, R.M. (1993). Men and Woman of the Corporation. New York: Basic Books.
19.King, E.B., Botsford, W., Hebl, M.R., Kazama, S., Dawson, J.F., Perkins, A. (2012), Benevolent Sexism at Work: Gender Differences in the Distribution of Challenging Developmental
20.Experiences. Journal of Management, 6 (38), 1835–1866.
21.Machaj, D., Laube, M., Kraszewska, Z. (2017). Potęga równości. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej. Warszawa: McKinsey & Company.
22.Powell, G.N. (2002). Przywództwo i płeć: Vive la différence? W: M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć (s. 362–372). Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
23.Rollnik-Sadowska, E. (2010). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: Difin. Rosener, J.B. (2003). Przywództwo i paradoks płci. W: M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć (s. 349–355). Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
24.Strykowska, M. (1995). Kobiety w zarządzaniu. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania pełnienia przez kobiety funkcji menedżerskich. W: J. Miluska, E. Pakszys (red.),
25.Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii (s. 76–89). Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
26.Wiecka, A. (2014). Menedżerki w polskich firmach. Punkt widzenia. Potrzebna jest wiara we własne siły. Harvard Business Review, 132, 74–85.
27.Wittenberg-Cox, A., Maitland, A. (2010), Kobiety i ich wpływ na biznes, Warszawa: Wolters Kulwer.