Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/2 2018
Internet rzeczy – kontekst technologiczny i obszary zastosowań

Autorzy: Marek Malucha
Riverland Reply GmbH
Słowa kluczowe: Internet rzeczy Edge Computing M2M Internet wszechrzeczy
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (51-69)
Klasyfikacja JEL: L86
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przegląd systemów i technologii informacyjnych funkcjonujących pod wspólnym hasłem Internet rzeczy, opis możliwości oraz zakresu ich zastosowania, a także określenie jednoznacznych kryteriów pozwalających na ich rozróżnienie. W ramach prac badawczych przytoczono wiele pojęć umożliwiających lepsze rozumienie funkcjonowania ekosystemu połączonych w informatyczną sieć, pierwotnie nie-cyfrowych, przedmiotów, wskazując jednocześnie na rolę człowieka w ramach tego systemu oraz problematykę gromadzenia i przetwarzania danych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ashton, K. (2009). That “Internet of Things” Thing. RFiD Journal, June.
2.Cichosz, P. (2000). Systemy uczące się. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
3.Chen, F., Deng, P., Wan, J., Zhang, D., Vasilakos, A.V., Rong, X. (2015). Data mining for the Internet of things: Literature review and challenges. International Journal of Distributed Sensor Networks, January. DOI: 10.1155/2015/431047.
4.Choroś, P. (2015). Wykorzystanie analityki biznesowej w Internecie Rzeczy. W: M. Grodner, W. Kokot, P. Kolenda, K. Krejtz, A. Legoń, P. Rytel, R. Wierzbiński (2015). Internet Rzeczy w Polsce (4–7). Warszawa: IAB Polska.
5.Evans, D. (2011). The Internet of Things – How the Next Evolution of the Internet is Changing Everything. CISCO Internet Business Solution Group (IBSG). Pobrane z: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf (29.04.2018).
6.Evans, D. (2012). The Internet of Everything – How More Relevant and Valuable Connections Will Change the World. CISCO Internet Business Solution Group (IBSG). Pobrane z: https://www.cisco.com/c/dam/global/en_my/assets/ciscoinnovate/pdfs/IoE.pdf (29.04.2018)..
7.Evdokimov, S. (2010). RFID and the Internet of Things: Technology, Applications, and Security Challenges. Foundations and Trends® in Technology, Information and Operations Management, 4, 105–185. DOI: 10.1561/0200000020.
8.Grodner M., Kokot W., Kolenda P., Krejtz K., Legoń A., Rytel P., Wierzbiński, R. (2015). Internet Rzeczy w Polsce. Warszawa: IAB Polska.
9.IERC (2015). IERC – European Research Cluster on the Internet of Things. Internet of Things. Position Paper on Standardization for IoT Technologies.
10.International Telecommunication Union (2012). Overview of the Internet of things. Series Y: Global Information Infrastructure, Internet Protocol Aspects and next-Generation Networks – Frameworks and Functional Architecture Models, 22, 2–3.
11.James, R. (2014). The Internet of Things: A study in Hype, Reality, Disruption, and Growth. Raymond James US Research, Technology & Communications, Industry Report.
12.Kokot, W., Kolenda, P. (2015). Czym jest Internet Rzeczy. W: M. Grodner, W. Kokot, P. Kolenda, K. Krejtz, A. Legoń, P. Rytel, R. Wierzbiński, Internet Rzeczy w Polsce (8–11). Warszawa: IAB Polska.
13.Mahoney, J., LeHong, H. (2012). Innovation Insight: The ‘Internet of Everything’ Innovation Will Transform Business. Gartner, January.
14.McCarthy, J. (2007). What is artificial intelligence. Pobrane z: http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf (29.04.2018).
15.Passemard, A. (2014), The Internet of Things Protocol stack – from sensors to business value. Pobrane z: https://entrepreneurshiptalk.wordpress.com/2014/01/29/the-internet-of-thing-protocol-stack-from-sensors-to-business-value/ (29.04.2018)
16.Porter, M.E., Heppelmann, J.E. (2014). How Smart, Connected Product Are Transforming Competition. Harvard Business Review, November, 64–89. DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.
17.Rivera, J., van der Meulen, R. (2014). Gartner Says 4.9 Billion Connected “Things” Will Be in Use in 2015. Gartner – Newsroom, 9–10. DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.
18.Satish, G.N., Varma, P.S. (2017). Internet Of Things – Opportunities, Applications and Challenges in the Prospective Smart World. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 4(3), 8–16.
19.Shamonsky, D. (2015). Internet of Things vs. Internet of Everything. Pobrane z: https://www.ics.com/blog/internet-things-vs-internet-everything (29.04.2018).
20.Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., Xu, L. (2016). Edge Computing: Vision and Challenges. IEEE Internet of Things Journal, 3(5), 637–646. DOI: 10.1109/JIOT.2016.2579198.
21.van der Meulen, R. (2017). Gartner Says 8.4 Billion Connected “Things” Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent From 2016. DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.
22.Wheeler, S. (2016). IoE vs. IoT vs. M2M: What’s the Difference and Does It Matter? IoT Tech Expo. Pobrane z: http://www.iottechexpo.com/2016/01/m2m/ioe-vs-iot-vs-m2m-whats-the-difference-and-does-it-matter/ (29.04.2018).