Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/2 2018
Wykorzystanie aplikacji mobilnych mediów społecznościowych

Autorzy: Agnieszka Szewczyk ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: media społecznościowe aplikacje mobilne
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:19 (127-145)
Klasyfikacja JEL: O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badań była analiza wykorzystania aplikacji mobilnych mediów społecznościowych przez ich użytkowników. W artykule zawarto podstawowe informacje i dane statystyczne na temat mediów społecznościowych i aplikacji mobilnych zaczerpnięte z przeglądu literatury i zestawień statystycznych. Procedurę badania stopnia nasycenia wybranymi aplikacjami najbardziej popularnych serwisów społecznościowych przeprowadzono za pomocą formularzy ankietowych sondażu diagnostycznego. Artykuł zawiera również graficznie zilustrowane wyniki badań oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski, które mogą stanowić punkt wyjścia dalszych analiz tego problemu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aichner, T. (2015). Measuring the degree of corporate social media use. International Journal Market Research, 57, 259–264.
2.Dorenda-Zaborowicz, M. (2012). Marketing w social media. Nowe Media, 3, 59.
3.Kieruzel, M., Szopiński, M. (2016). Monitorowanie aktywności użytkowników w kontekście monetyzacji aplikacji mobilnych. Studia Informatica Pomerania, 2, 39–40.
4.Kulczycki, E. (2012). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika. W: E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji (s. 92–99). Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.
5.Smalec, A., Gracz, L. (2015). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez samorządy lokalne w procesie komunikacji społecznej. W: W. Patrzałek (red.), Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze (s. 182–188). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6.Treadaway, C., Smith, M. (2010). Godzina dziennie z Facebook marketingiem. Gliwice: Helion.
7.http://awesomeit.pl/oferta/oprogramowanie/aplikacje-mobilne.
8.http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mobile-application.
9.https://infogr.am/aktualne_dane_na_temat_liczby_uzytkownikow_social_media_w_polsce_q4_2015.
10.https://mobirank.pl/2017/01/15/top-20-najpopularniejszych-aplikacji-mobilnych-polsce-2016/.
11.http://networkeddigital.com/2010/04/17/definicja-social-media/.
12.http://whatis.techtarget.com/definition/mobile-app.
13.http://www.kokoma.pl/aplikacje-mobilne.
14.https://www.lifewire.com/what-is-a-mobile-application-2373354.
15.https://www.statista.com/chart/5055/top-10-apps-in-the-world/.
16.https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/.