Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Porządek gospodarczy w postkryzysowej rzeczywistości

Autorzy: Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: ustrój gospodarczy ordoliberalizm neoliberalizm
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (21-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto rozważania na temat ustroju gospodarczego, który w postkryzy sowej rzeczywistości z jednej strony zapewniałby efektywność gospodarczą, z drugiej zaś pozwalałby na realizację zamierzonych celów społecznych. Zdaniem autora, właściwą formą funkcjonowania współczesnego rynku jest synteza spontanicznego i stanowionego ładu gospodarczego. Takie rozwiązanie wydaje się pozornie sprzeczne, jednak może stanowić kompromis satysfakcjonujący większość zwolenników gospodarki rynkowej. W praktyce obydwie formy porządku gospodarczego uzupełniają się wzajemnie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedyk E., Kolacja u Friedmana, „Polityka” 2006, nr 48 (2582).
2.Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1986.
3.Czarnek P., Zasady społecznej gospodarki rynkowej, w: Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
4.Erhard L., Die Prinzipien der deutschen Wirtschaftspolitik, „Orientierungen zur Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik” 2005, Nr. 104.
5.Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
6.Fiedor B., Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, „Ekonomista” 2010, nr 4.
7.Friedman M., A Theory of the Consumption Function, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi–Calcutta–Bombay 1970.
8.Friedman M., Kapitalizm i wolność, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
9.Friedman M., Friedman R., Free to Choose. A Personal Statement, Harcourt Brace Jovanovich, New York–London 1980.
10.Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992.
11.Górka K., Światowy kryzys finansowy i gospodarczy w kształtowaniu wyzwań rozwojowych, w: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, red. P.P. Małecki, Fundacja UEK w Krakowie, Kraków 2012.
12.Hayek F.A., Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
13.Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
14.Leon XIII, Encyklika Rerum Novarum.
15.Marks K., Krytyka programu gotajskiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
16.Mączyńska E., Pysz P., Liberalizm, neoliberalizm, ordoliberalizm, „Ekonomista” 2014, nr 2.
17.Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
18.Pysz P., Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie rynkowej transformacji systemowej – teoretyczny schemat analizy porównawczej, w: Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw
19.Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
20.Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
21.Smith A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989.
22.Woźniak M.G., Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 17, Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzes
23.Wünsche H.F., Aktualność koncepcji społecznej gospodarki rynkowej Ludwiga Erharda, w: Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2013.
24.Zagóra-Jonszta U., Hayek i Friedman o ekonomicznej roli państwa, w: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.