Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Wpływ zmiany referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy: Marcin Bielicki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: polityka pieniężna wolumen obrotów rynek kapitałowy analiza zdarzeń
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (113-125)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie powiązań polityki pieniężnej i rynku kapitałowego. Wykorzystując analizę zdarzeń, podjęto próbę zidentyfikowania wpływu zmian referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na podstawie otrzymanych wyników nie stwierdzono występowania krótkoterminowej zależności między liczbą akcji będących przedmiotem transakcji a decyzjami o zmianie referencyjnej stopy procentowej. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że polityka Narodowego Banku Polskiego jest dobrze antycypowana przez rynek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ajinkya B., Jain P., The Behavior of Daily Stock Market Volume, „Journal of Accounting and Economics” 1989, No. 11.
2.Amihud Y., Mendelson H., Asset Pricing and the Bid-Ask Spread, „Journal of Financial Economics” 1986, No. 17 (2).
3.Brunnermeier M.K., Pedersen L.H., Market Liquidity and Funding Liquidity, „Review of Financial Studies 2009, No. 22 (6).
4.Chordia T., Roll R., Subrahmanyam A., Commonality in Liquidity, „Journal of Financial Economics” 2000, No. 56 (1).
5.Chordia T., Sarkar A., Subrahmanyam A., An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity, „Review of Financial Studies” 2005, No. 18 (1).
6.Fernandez-Amador O. i in., Does Monetary Policy Determine Stock Market Liquidity? New Evidence from the Euro Zone, „Journal of Empirical Finance” 2013, No. 21.
7.Filipowicz E., Ocena reakcji stóp zwrotu akcji wybranych spółek na zmiany stopy referencyjnej z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 2.
8.Goyenko R.Y., Ukhov A.D., Stock and Bond Market Liquidity: a Long-Run Empirical Analysis, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2009, No. 44 (1).
9.Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
10.Hafer R.W., The Response of Stock Prices to Changes in Weekly Money and the Discount Rate, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, March 1986.
11.Hardouvelis G.A., Macroeconomic Information and Stock, „Journal of Economics and Business” 1987, No. 39.
12.Jensen G.R., Johnson R.R., An Examination of Stock Price Reactions to Discount Rate Changes under Alternative Monetary Policy Regimes, „Quaterly Journal of Business and Economics” 1993, No. 32.
13.Pearce D.K., Roley V.V., Stock Prices and Economic News, „Journal of Business” 1985, nr 58.
14.Smirlock M., Yawitz J., Asset Returns, Discount Rate Changes, and Market Efficiency, „Journal of Finance 1985, No. 40.
15.Waud R.N., Public Interpretation of Federal Reserve Discount Rate Changes: Evidence on the ‘Announcement Effect’, „Econometrica” 1970, No. 38.