Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Problematyka rozwoju i stabilizacji gospodarstw pasiecznych – studium przypadku

Autorzy: Emil Mariusz Szymański
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: ekonomika pszczelarstwa gospodarstwa pasieczne miód
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (263-274)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano analizę dwóch gospodarstw pasiecznych w odmiennych etapach rozwoju. Jedno z nich jest na etapie stabilizacji prowadzonej przez właściciela, natomiast drugie intensywnie się rozwija i uczy na popełnianych błędach, niedawno też rozpoczęło gospodarowanie pszczołami. Okres porównania obejmuje lata 2009–2014, a głównym kryterium odniesienia jest średnia wydajność miodowa w obu gospodarstwach pasiecznych oraz ich wielkość. Autor przedstawia czynniki, które wywierają istotny wpływ na poziom osiąganych wyników produkcyjnych głównie ze względu na podejmowanie decyzji w procesie gospodarowania zasobami. Wnioski poparte są analizą statystyczną danych z gospodarstw pasiecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
2.Hodowla pszczół, red. J. Wilde, J. Prabucki, PWRiL, Poznań 2008.
3.Semkiw P., Sektor pszczelarski w Polsce w 2013 roku, OP w Puławach, Puławy 2013.
4.Semkiw P., Skubida P., Evaluation of the Economical Aspects of Polish Beekeeping, „Journal of Apicultural Science” 2010, Vol. 54, No. 2.
5.Szymański E.M., Zabłocki A., Rola mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich w latach 2010–2014 w ochronie populacji pszczół miodnych w Polsce, w: Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem, red. B. Bartniczak, K. Trzeciak, Wydawnictwo AD REM,
6.Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2014/2015 i 2015/2016.
7.Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2013/2014.
8.Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005.
9.Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych, red. E.M. Szymański, Wydawnictwo GSP, Zgorzelec 2014.