Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Recenzja - Karina Bedrunka, Krzysztof Malik, Multi-dimensional Effectiveness of Regional Development Policy. Implementation: Evaluation Scheme for the Opole Voivodeship, „Studia Regionalia” vol. 40, red. serii T. Markowski, PAN, Warszawa 2014 (ss. 166)

Autorzy: Barbara Kryk
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:7 (317-323)
Cited-by (Crossref) ?: