Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Recenzja - Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej, redakcja Stanisław Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (ss. 168)

Autorzy: Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:5 (325-329)
Cited-by (Crossref) ?: