Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
The determinants of the balance of payments imbalance of Sri Lanka
(Determinanty nierównowagi bilansu płatniczego Sri Lanki)

Autorzy: Tharindu Udayanga ORCID
University of Kelaniya, Sri Lanka
Słowa kluczowe: bilans płatniczy nierównowaga handel międzynarodowy
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:10 (19-28)
Klasyfikacja JEL: E52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badań jest zidentyfikowanie czynników wpływających na równowagę bilansu płatniczego na Sri Lance. Badanie zostało przeprowadzone na danych wtórnych z lat 1990–2017. Przyjęta metodologia to model regresji wielokrotnej dla zmiennych takich jak dysproporcje w latach (β1BOPt–1), podaż pieniądza, wskaźniki wzrostu gospodarczego, stopa inflacji, aktywa rezerw, eksport, import oraz kursy walut. Otrzymane wyniki wykazały, że takie determinanty, jak podaż pieniądza i kursy walutowe, mają silnie negatywny wpływ na bilans płatniczy, podczas gdy aktywa rezerw oraz dochody z eksportu mają bardzo pozytywny wpływ na równowagę bilansu płatniczego. Autor badania zalecałby podniesienie dochodów z eksportu przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu kursu walutowego, aby zapobiec deficytowi bilansu płatniczego (BOP) na Sri Lance. Uważa również, że powinny być podjęte badania nad wpływem zmiennych jakościowych na równowagę bilansu płatniczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alawattage, U.P. (2000). Exchange Rate, Competitiveness and Balance of Payment Performance. Central Bank of Sri Lanka, Staff Studies, Vol. 34, No. 1. 10.4038/ss.v35i1.1234.
2.Athapaththu, D. (2009). Economics 2. Matara, Sri Lanka: Department of Economics, University of Ruhuna, Sri Lanka.
3.Chowdhury, R. (2013). Bangladesh’s Balance of Payments: an Econometric Analysis. European Academic Research, 1/4, 337–350.
4.Gureech, M.A. (2014). The Determinants of Balance of Payments Performance in Kenya. Research Project Submitted in Partial Fulfilment of the Requirments for the Degree of Master of Arts in Economic Policy Management of the University of Nairobi, Kenya.
5.Howells, P. (2009). The Money Supply in Macroeconomics. Working Papers 0904, Department of Accounting, Economics and Finance, Bristol Business School, University of the West of England, Bristol.
6.Lanka, C.B. (2015). Annual Report. Colombo.
7.Rabin, A.A., Yeager, L.B. (1982). Monetary Approaches to the Balance of Payments and Exchange Rate. In: Essays in International Finance. New Jersey: International Finance Section, Department of Economics, Princeton University.
8.Rana, K.S., Khurana, D. (2011). Comparative Analysis of Balance of Payments: Indian Perspective. International Journal of Transformations in Business Management, 1/1.
9.Srivastava, L., Sinha, A., Geetu, Y. (2016). A trend Analysis of Trade Imbalance of Indian Balance of Payment. Indian Journal of Research, 1 (5).
10.Tijani, J. (2014). Empirical Analysis of Balance of Payment Adjustment Mechanisms: Monetary Channel in Nigeria, 1970–2010. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (14), 67–76. DOI: 10.5901/mjss.2014.v5n14p67.