Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
Wykorzystanie systemów informatycznych w logistycznej działalności przedsiębiorstw

Autorzy: Marta Niewiadomska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: logistyka systemy informatyczne przedsiębiorstwo
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (105-117)
Klasyfikacja JEL: M10 O14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przegląd i porównanie wykorzystania systemów i technologii informatycznych w logistycznej działalności przedsiębiorstw w Polsce. W erze globalizacji skuteczne zarządzanie informacją staje się kluczowym elementem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Nowoczesne systemy informatyczne dają możliwość gromadzenia informacji, koniecznych do efektywnego zarządzania organizacją. W artykule zaprezentowano i opisano główne systemy wspierające zarządzanie obszarem logistyki w przedsiębiorstwach oraz porównano wykorzystanie Zintegrowanych Systemów Informatycznych pod kątem wielkości przedsiębiorstwa, zakresu działalności oraz lokalizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abt, S. (2001). Logistyka w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
2.Bendkowski, J., Pietrucha-Pacut, M. (2003). Podstawy logistyki w dystrybucji. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
3.Chaberek, M. Jezierski, A. (red.) (2012). Informatyczne narzędzia procesów logistycznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
4.Chwesiuk, K. (2011). Analiza porównawcza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w logistyce dystrybucji. Logistyka, 3, 407–417.
5.Gołembska, E. (2009). Logistyka w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
6.GUS (2019). Informacje nt. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://stat.gov.pl (22.01.2019).
7.Krztoń, W. (2017). Zarządzanie informacją w procesach decyzyjnych organizacji. Modern Management Review, 3 (24), 83–94.
8.Pfohl, H.Ch. (1998). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Biblioteka Logistyka.
9.Pisz, I., Sęk, T., Zielecki, W. (2013). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
10.Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2003). Logistyka w przedsiębiorstwie. Wydanie III zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Szpon, J., Dembińska-Cyran, I., Wiktorowska-Jasik, A. (2005). Podstawy logistyki. Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku.
12.Szymonik, A. (2010). Technologie informatyczne w logistyce. Warszawa: Wydawnictwo Placet.