Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
Innovation and internationalization of companies: a theory and practise
(Innowacyjność a internacjonalizacja przedsiębiorstw - teoria i praktyka)

Autorzy: Katarzyna Kozioł-Nadolna ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: innowacje produktowe i procesowe internacjonalizacja przedsiębiorstwo korporacja transanarodowa Polska
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (81-93)
Klasyfikacja JEL: F23 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego celem jest próba przedstawienia relacji (zależności) między innowacyjnością i internacjonalizacją przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw i skupiono się na ukazaniu powiązań między powyższymi kategoriami, wykorzystując wyniki badań własnych i innych autorów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., West, J. (2006). Open Innovation – Researching a new paradigm. New York: Oxford University Press.
2.Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (1990). Absorptive Capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35, 128–152.
3.Cooper, R.G. (1990). Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products. Business Horizons, 3 (33), 44–54.
4.Coviello, N.E., McAuley, A. (1999). Internationalisation and the Smaller Firm: A Review of Contemporary Empirical Research. Management International Review, 3 (39), 223–256.
5.Dosi, G. (1982). Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change. Research Policy, 3 (11), 147–162. DOI: 10.1016/0048-7333(82)90016-6.
6.Dunning, J.H. (1981). International Production and Multinational Enterprise. London.
7.Dymitrowski, A. (2014). The Role of Innovations Created in the Internationalization Process for Company Performance. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Ebersberger, B., Loof, H. (2005). Corporate Innovation Activities, Does Ownership Matter? The CIS Study Statistical Report. Oslo: Nordic Innovation Centre’s Forum for Innovation Policies.
9.Fernández Olmos, M. (2011). The determinants of internationalization: evidence from the wine industry. Applied Economic Perspectives and Policy, 3 (33), 384–401. DOI: 10.1093/aepp/ppr017 (15.03.2019).
10.Frenz, M., Ietto-Gillies, G. (2007). Does Multinationality Affect the Propensity to innovate? An Analysis of the Third UK Community Innovation Survey. International Review of Applied Economics, 1 (21), 99–117.
11.Garcia, R., Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of Product Innovation Management, 19, 110–132. DOI: 10.1111/1540-5885.1920110.
12.Goffin, K., Mitchell, R. (2010). Innovation Management. Palgrave Macmillan.
13.Greenacre, P., Gross, R., Speirs, J. (2012). Innovation Theory: A review of the Literature. ICEPT Working Paper, ICEPT/WP/2012/011.
14.Hüsig, S. (2012). Turning from Laggard to Leader in National Radical Innovation and Beyond. In: D.G Assimakopoulos, E.G. Carayannis (eds.), Knowledge Perspectives of New Product Development: A Comparative Approach (pp. 175–198). New York: Springer-Verlag.
15.Hüsig, S. (2014). A typology for Radical Innovation Projects Based on an Innovativeness Framework. International Journal of Innovation and Technology Management, 11/4, 1–24.
16.Hufbauer, G.C. (1966). Synthetic Materials and the Theory of International Trade. Cambridge: Harvard University Press.
17.Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
18.Jasiniak, M. (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w Polsce – analiza porównawcza. Przegląd Organizacji, 4, 11–15.
19.Kafouros, M.I., Buckley, P.J., Sharp, J.A., Wang, C. (2008). The role of internationalization in explaining innovation performance. Technovation, 1/2 (28), 63–74. DOI: 10.1016/j.technovation.2007.07.009.
20.Kogut, B. (1983). Foreign direct investment as a sequential process. In: C.P. Kindelberger, D.B. Audretsch (eds.), The Multinational Corporation in the 1980s (pp. 38–56). Cambridge: MIT Press.
21.Kozioł-Nadolna, K. (2013). Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
22.Kozioł-Nadolna, K. (2015). Innovative activity and its determinants in domestic and foreign enterprises. In: T. Kusio, M. Makowiec (eds.), Entrepreneurship Management Functioning and Development of an Organization (pp. 141–150). Kraków: Wydawnictwo
23.Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
24.Kylläheiko, K., Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., Tuppura, A. (2011). Innovation and internationalization as growth strategies: The role of technological capabilities and appropriability. International Business Review, 5 (20), 508–520.
25.Lopes, A.P., Kissimoto, K.O., Salerno, M.S., Laurindo, F.J. B., Carvalho, M.C. (2012). Innovation management: a literature review about the evolution and the different innovation models. International Conference on Industrial Engineering and Operations
26.Management. Retrieved from: http://www.abepro.org.br/biblioteca/icieom2012_submission_ 324.pdf (18.03.2019).
27.Mlakar, A., Ruzzier, M. (2011). Povezava med internacionalizacijo in inoviranjem malih in srednjih podjetij: primer Slovenije. Organizacija, 6 (44), 228–237.
28.Nelson, R.R., Winter, S.G. (1985). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Harvard University Press.
29.Nelson, R.R. (1992). What is “commercial” and what is “public” about technology, and what should be? In: N. Rosenberg, R. Landau, D.C. Mowery (eds.), Technology and the Wealth of Nations (pp. 57–72). Stanford: Stanford University Press.
30.Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 1 (5), 14–37.
31.Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.
32.OECD/Eurostat (2018). OSLO MANUAL 2018: guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Publishing. Paris/Eurostat, Luxembourg.
33.Perlmutter, H. (1969). The Tortuous Evolution of MNCs. Columbia Journal of World Business, 1, 9–18.
34.Piercy, N.F. (1985). Company Internationalization: Active and Reactive Exporting. European Journal of Marketing, 3 (15), 26–40.
35.Pietrasieński, P. (2005). Międzynarodowe strategie marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
36.Posner, M.V. (1961). International trade and technical change. Oxford Economic Papers, 3 (133), 323–341.
37.Ripollés Meliá, M., Blesa Pérez, A., Roig Dobón, S. (2010). The influence of innovation orientation on the internationalisation of SMEs in the service sector. Service Industrial Journal, 5 (30), 777–791. DOI: 10.1080/02642060802342679.
38.Rundh, B. (2001). International Market Development: New Patterns in SMEs International Market Behavior? Market Intelligence & Planning, 5 (19), 319–320.
39.Ruzzier, M., Hisrich, R.D., Antonic, B. (2006). SME Internationalization Research: Past, Present, and Future. Journal of Small Business and Enterprise Development, 4 (13), 478–489.
40.Ruzzier, M., Hojnik, J., Lipnik, A. (2013). Relationship between Innovation and Internationalization of Slovenian Internationalized Companies. Industry, Science and Policy Makers for Sustainable Future. Management International Conference 2013. Retrieved
41.from: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-148-9/papers/MIC1066.pdf (15.03.2019).
42.Tidd, J. (2001). Innovation management in context: Environment, organization and performance. International Journal of Management Reviews, 3 (3), 169–183. DOI: 10.1111/1468-2370.00062.
43.Tidd, J., Bessant, J. (2009). Managing innovation: Integrating technological, market, and organizational change. Chichester: John Wiley & Sons.
44.Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the Product Cycle. Quarterly Journal of Economics, 5, 190–207.
45.Wheelwright, S.C., Clark, K.B. (1992). Revolutionizing product development. New York: The Free Press.
46.Witek-Hajduk, M. (2010). Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.