Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (11)

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Zasady samodzielności finansowej i adekwatności w działalności jednostek samorządu terytorialnego – podstawy ustrojowo-finansowe

22 (5-26) Marek Zdebel Więcej
2.

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami a akty prawa miejscowego

12 (27-38) Anna Barczak Więcej
3.

Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego

20 (39-58) Ewa Koniuszewska Więcej
4.

Spółka cywilna jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II UZ 34/14

22 (59-80) Joanna Szyjewska-Bagińska Więcej
5.

Doręczenie zastępcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym

18 (81-98) Przemysław Zdyb Więcej
6.

Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz kierunek zmian w tym zakresie

10 (99-108) Eliza Grodzka Więcej
7.

Problem konstytucyjnych norm programowych dotyczących ochrony środowiska na tle wybranych regulacji ustawowych

16 (109-124) Marieta Czekałowska Więcej
8.

Proces inwestycyjno-budowlany w ujęciu administracyjnoprawnym

30 (125-155) Marek Potyraj Więcej