Search

Result: Found records: 38.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Model of a regional cluster as an example of the concept for the development of the region
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
3. Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. E-komunikacja – analiza efektywności cyfryzacji urzędów i społeczeństwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
5. Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
6. Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
7. Touristic clusters in Bulgaria – example of territorial organization of service economics
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
8. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
9. Stand und Perspektiven Ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in den Wirtschaften Mittelosteuropas
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
10. Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach – analiza empiryczna
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
11. Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
12. Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
13. The legislations and countries operating in the new approach to technical harmonization and standards as an aspect of consumer safety
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
14. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
15. Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
16. TENDENCJE ROZWOJU POWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
17. Urban stream Osówka in Szczecin – how efficiently as possible should the variability of the stream water quality be studied along the road of runoff in time?
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
18. Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
19. Wykorzystanie analizy skupień w procesach poznawczych stratyfikacji przedsiębiorstw transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
20. Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
21. Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
22. Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
23. Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
24. Przegląd dobrych praktyk polskich klastrów w zakresie marketingu na przykładzie wybranych podmiotów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
25. Determinanty wyboru szkoły sztuki walki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
26. Food dangerous for the consumer in INFOSAN events
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
27. Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
28. Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
29. Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce jako kryterium analizy skupień
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
30. Innowacje otwarte w MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
31. Rola brokera innowacji w stymulowaniu dobrych praktyk na przykładzie Izby Gospodarczej „Krąg Turystyki Zdrowotnej”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
32. Kooperacja w klastrach turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
33. Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
34. Notifications of dangerous products from European Union countries in the RAPEX as an e-service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
35. Shaping the relationships of young consumers based on video content in the social media environment in the light of data clustering
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
36. Wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku na sektor meblarski w Polsce i Włoszech oraz czynniki adaptacji firm do sytuacji rynkowej
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
37. Klastry jako platforma rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw na podstawie ekonomii współdzielenia
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 49/2020 2020 Go to
38. Socio-Spatial Aspects of Cluster Structures with Particular Ephasis on Maritime Economy
(Studia Maritima)
Vol. 36 2023 2023 Go to
Page