Search

Result: Found records: 34.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
2. Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. CSR and Innovativeness of the Organisation
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
4. Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
5. Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski wschodniej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
6. Usługi doradztwa biznesowego – refleksje z perspektywy konsultanta
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
7. Level of trust and confidence of companies in contractors and business partners vs. the level of innovation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
8. INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI A POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W UJĘCIU REGIONALNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
9. INNOWACYJNOŚĆ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
10. INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
11. Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
12. W KWESTII PROBLEMÓW Z POMIAREM INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
13. Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
14. Innowacyjność polskiej gospodarki – stan i perspektywy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
15. Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
16. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
17. Innowacyjność organizacji - istota i pomiar
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
18. Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
19. Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
20. Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
21. A Comparative Analysis of the Innovativeness of Polish Industry from 2008–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
22. Innowacje otwarte w MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
23. Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: czy POIG coś pomógł?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
24. Powiązania technologiczne a innowacyjność regionów peryferyjnych. Przykład Polski północno-wschodniej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
25. Znaczenie powiązań międzyorganizacyjnych dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
26. Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
27. Innowacje w usługach hotelarskich - analiza porównawcza rozwiązań innowacyjnych wdrażanych w wybranych hotelach województwa lubelskiego i małopolskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
28. Problem z partycypacją pracowniczą w Solaris Bus & Coach S.A. – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
29. Financing innovations by venture capital funds as a determinant of innovativeness of economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
30. Strategie innowacyjne we współczesnych organizacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
31. Major transformations of the 21st century logistics and their implications to the logistics mahagement
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
32. Risk related to the implementation of innovative processes by enterprises in the SME sector. Analysis of the relationship between the quantity of implemented innovations and the financial rate of return achieved
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
33. Wykorzystanie nowatorskiej technologii skanowania 3D w oględzinach na miejscu zdarzenia kryminalnego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2022 (37) 2022 Go to
34. Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych jako narzędzie wspierające prowadzenie innowacyjnej działalności przez przedsiębiorców
(Studia Administracyjne)
2(16)|2022 2022 Go to
Page