Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
MORFOLOGIA WIĘZI RELACYJNYCH W INSTYTUCJACH SŁUŻBY ZDROWIA

Autorzy: Ewa Nowakowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: więzi relacyjne służba zdrowia opieka zdrowotna personel medyczny usługi
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (285-298)

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest rodzajom więzi relacyjnych, które łączą zarówno personel medyczny, jak i pacjentów i instytucje służby zdrowia. Wykazano dwupoziomowy charakter tychże relacji w podziale na więzi formalne, społeczne i strukturalne między personelem medycznym, pacjentami a instytucjami służby zdrowia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bloom S., The Doctor and His Patient, Russell Sage Foundation, New York 1963.
2.Gronroos C., Strategic Management and Marketing in the Service Sector, Marketing Science Institute, Cambridge, MA, 1983.
3.Horts-Sikorska W., Stangierska I., Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem, http://czasopisma.viamedica.pl/fmr/article/viewFile/10312/8812 (sprawdzono 12.10.2014).] Kowalska-Musiał M., Modele APIM w kształtowaniu relacji usługowej, w: I. Rud
4.Kubica A., Ratajska A., Co leży u podłoża złej współpracy lekarz – pacjent? — spojrzenie psychologa, Via Medica, Folia Cardiologica Experta 2010, t. 5, nr 2.
5.Li H., Koehn N., Desroches Y., Yum C., Deagle G., Asymmetrical Talk between Physicians and Patients: A Quantitative Discourse Analysis, ABI/INFORM Global, „Canadian Journal of Communication” 2007.
6.Mechanic D., Institute for Health, Health Care Policy and Aging Research, Faculty, Staff & Student Directory, www.ihhcpar.rutgers.edu (sprawdzono 5.03.2013).
7.Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), kodeks etyki dla pielęgniarek, maj-czerwiec 2008,
8.http://www.oipip-poznan.pl/index.php?modul=b56_8_3 (sprawdzono 13.10.2014).
9.Morgan M.R., Hunt D.S., Relationship-based competitive advantage: The role of relationship marketing in marketing strategy, „Journal of Business Research” 1999, No. 46.
10.Rudawska I., Sagan A., Identyfi kacja więzi relacyjnych w sektorze ochrony zdrowia – zastosowanie modelu LVPLS, Problemy Zarządzania 2006, nr 2 (12), Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski.
11.Rudawska I., Usługi w gospodarce rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
12.Szasz T., Hollender M., A Contribution to the Philosophy of Medicine: The Basic Models of the Doctor-Patient Relationship, „Journal of the American Medical Association” 1956, vol. 97.
13.Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
14.Trojanowski M., Marketing bezpośredni. Koncepcja – zarządzanie – instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
15.Turnbull P.W., Wilson D.T., Developing and protecting profi table customer relationships, „Industrial Marketing Management” 1989, No. 18.
16.Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, w: Internetowy system aktów prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970280152 (sprawdzono 13.10.2014).
17.Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, http://www.nipip.pl/index.php/prawo/ustawa-ozawodach-pielegniarki-i-poloznej-z-aktami-wykonawczymi/527-ustawa-o-zawodachpielegniarki-i-poloznej?showall=&start=2 (sprawdzono 13.10.2014).