Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
ROLA MARKETINGU MOBILNEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Autorzy: Ewa Frąckiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek telefonii komórkowej m-marketing przedsiębiorstwo
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (407-420)

Abstrakt

Postęp w obszarze nowych technologii (ICT) silnie oddziałuje na wszystkie sfery funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, tym samym stanowiąc ważny element odpowiadający za ich rozwój. O ile jednak w ostatnich 20 latach uwaga firm, także polskich, była skoncentrowana głównie na globalnej sieci Internet, to obecnie nowym wyzwaniem jest ekspansja technologii mobilnych. W artykule na tle wybranych cech rynku telefonii mobilnej przedstawiono pojęcie m-marketingu wraz z jego kluczowymi cechami i obrazem jego wykorzystania przez polskie firmy. Na tym tle podjęto próbę dokonania oceny przyczyn istniejącej luki między potencjałem marketingu mobilnego a stanem jego rzeczywistego zastosowania oraz wskazania kierunku jej zmniejszenia. Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał w oparciu o źródła literaturowe i raporty badawcze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Goliński M., Polańska K. (red.), Komunikacja mobilna, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
2.Kenny D., Marshall J.F., Contextual Marketing: The Real Business of the Internet, w: N.G. Carr (red.), The Digital Enterprise, Harvard Business School Publication, Harvard 2001.
3.Konkol S., Marketing mobilny, Helion, Gliwice 2010.
4.Leppaniemi M., Sinisalo J., Karjaluoto H., A Review of Mobile Marketing Research, „International Journal of Mobile Marketing” 2006, Vol. 1, No. 1.
5.Marketing SMS oczami polskiego biznesu, www.marketiing-news.pl.
6.Michael A., Salter B., Mobile Marketing, Elsevier, Oxford 2006.
7.Ranchhod A., Developing Mobile Marketing Strategies, „International Journal of Mobile Marketing” 2007, Vol. 2, No. 1.
8.Raport m-commerce w praktyce 2013, www.praktycy.com.
9.Shankar V., Balasubramanian S., Mobile Marketing: A Synthesis and Prognosis, „Journal of Interactive Marketing” 2009, No. 23.
10.www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
11.www.gomobil.pl.
12.www.itu.int.