Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
GRUPOWANIE LOKALIZACJI W MAGAZYNIE PODCZAS PROCESU KOMPLETACJI PRODUKTÓW

Autorzy: Krzysztof Dmytrów
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gospodarka magazynowa kompletacja metody taksonomiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (187-198)
Klasyfikacja JEL: C44 C61
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W nowoczesnych magazynach dominuje przechowywanie współdzielone, czyli takie, w którym dany produkt może być przechowywany w teoretycznie dowolnej liczbie lokalizacji, i na odwrót, w danej lokalizacji może być przechowywanych teoretycznie dowolna liczba produktów. Dlatego przy wyborze lokalizacji do odwiedzenia przez magazyniera należy stosować wiele różnych kryteriów, takich jak na przykład: odległość od startu, stopień zaspokojenia zapotrzebowania, czas przechowywania produktu w magazynie czy liczba innych produktów znajdujących się w okolicy badanej lokalizacji. W artykule zostanie zwrócona szczególna uwaga na tę ostatnią cechę, gdyż nadanie jej większej wagi niż innym cechom może spowodować wybór lokalizacji położonych nieco dalej, za to pozwoli zebrać wiele produktów z lokalizacji położonych blisko siebie. „Atrakcyjność” każdej lokalizacji zostanie wyznaczona za pomocą zmiennej syntetycznej (Syntetyczny Miernik Rozwoju) nazwanej tutaj Taksonomiczną Miarą Atrakcyjności Lokalizacji (TMAL).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartholdi, J.J., Hackman, S.T. (2011). Warehouse & Distribution Science, Release 0.95. The Supply Chain and Logistics Institute, School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0205 USA.
2.De Koster, R., Le-Duc, T., Roodbergen, K.J. (2007). Design and Control of Warehouse Order Picking: A Literature Review. European Journal of Operational Research, 182 (2), 481–501.
3.Gudehus, T., Kotzab, H. (2012). Comprehensive Logistics, Second Edition. Berlin: Springer; Heidelberg: Verlag. DOI: 10.1007/978-3-642-24367-7.
4.Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
5.Ostasiewicz, W. (red.). (1998). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
6.Tarczyński, G. (2012). Analysis of the Impact of Storage Parameters and the Size of Orders on the Choice of the Method for Routing Order Picking. Operations Research and Decisions, 22, 105–120.