Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
FUNDUSZE ETF NOTOWANE NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Autorzy: Urszula Gierałtowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: fundusze ETF fundusze inwestycyjne fundusze zarządzane pasywnie błąd odwzorowania
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (239-252)
Klasyfikacja JEL: G10 G11 G23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba oceny skuteczności ETF na GPW w Warszawie. Rynek ETF w Polsce jest niezwykle młody i mało zróżnicowany. Pierwszy ETF pojawił się na GPW we wrześniu 2010 roku. Obecnie notowane są trzy ETF (na WIG20, DAX oraz S&P 500). Podstawowe zalety ETF to: wysoka płynność, prostota i przejrzystość instrumentu, niskie koszty zarządzania i dość wierna replikacja indeksu. W artykule przedstawiono również efektywność ETF na tle portfeli zbudowanych na bazie spółek wchodzących w skład wybranych indeksów giełdowych. ETF mogą stanowić atrakcyjne narzędzie długoterminowych inwestycji, zwłaszcza dla inwestorów indywidualnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.etf.com.pl (10.09.2015).
2.Gabryelczyk, K. (red.). (2009). Private Asset & Wealth Management. Nowe instrumenty i usługi finansowe. Warszawa: C.H. Beck.
3.Lan, S., Mercado, S., Rajenda, A., Gademsetty, A. (2015). ETF Annual Review & Outlook. Deutsche Bank Securities Inc. Pobrane z: www.altii.de (10.09.2015).
4.Miziołek, T., (2013). Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących. Łódź: Wyd. UŁ.
5.Rocznik Giełdowy (2015). Pobrane z: www.gpw.pl (10.09.2015).
6.Vardharaj, R., Fabozzi, F.J., Jones, F.J., (2004), Determinants of Tracking Error for Equity Portfolios. Journal of Investing, 13, 2, 37–47.
7.www.gpw.pl (10.09.2015).
8.www.stooq.com (10.09.2015).