Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
ZMIANY W ZATRUDNIENIU W SEKTORZE USŁUG A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Autorzy: Dorota Jankowska
Uniwersytet Rzeszowski

Agnieszka Majka
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy zatrudnienie sektor usługowy trend grupowanie taksonomiczne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (253-264)
Klasyfikacja JEL: O10 O18 J21 J40 C10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje relacja pomiędzy strukturą i dynamiką zatrudnienia w sektorze usługowym a rozwojem gospodarczym regionu. W celu określenia zmian, jakie zaszły w zatrudnieniu w usługach, posłużono się liniowymi modelami trendu, zaś stopień rozwoju wyznaczono za pomocą taksonomicznej metody grupowania obiektów. Empiryczny materiał liczbowy pochodził z Banku Danych Lokalnych GUS i dotyczył lat 2005–2013.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jankowska, D., Majka, A. (2012). Transformation ofthree-sector structure of employment in Poland in 2004–2009. W: A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.), Statistical Methods in Region and Social Analyses under Integration and Globalization (s. 111–130). Lodz: Statistical Office.
2.Jankowska, D. Majka, A. (2013). Zmiany na lokalnych rynkach pracy województwa podkarpackiego w aspekcie przeobrażeń trójsektorowej struktury zatrudnienia. W: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk(red.), Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie (s. 327–337). T. 1. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
3.Kuczewska, L. (2007). Sektor usług w Polsce w Latach 2000–2004. Handel Wewnętrzny, 3, 24.
4.Kwiatkowski, E. (1980). Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny. Warszawa: PWN.
5.Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.