Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
STRUKTURALNO-PRZESTRZENNE ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM

Autorzy: Łukasz Mach
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: etapy procesu budowlanego potencjał rozwoju analiza shift-share
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (305-316)
Klasyfikacja JEL: R58 C43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań jest analiza zróżnicowania potencjału rozwojowego i przemian strukturalnych w przemyśle budowlanym. Realizacja badań uwzględnia etapy procesu budowlanego w zakresie1: wydanych pozwoleń na budowę, mieszkań, których budowę rozpoczęto, budynków i mieszkań oddanych do użytkowania oraz sprzedaży sekcji budownictwo, w tym produkcji budowlano-montażowej realizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane. Regionalna parametryzacja i analiza potencjału rozwojowego branży budowlanej ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez deweloperów w alokacji bieżących oraz przyszłych projektów inwestycyjnych. Przeprowadzone badania bazują na analizach struktury i geolokalizacji z wykorzystaniem metody analizy przesunięć udziałów (SSA)
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, A.J., Myles, A.E., Shaik, S.,Yeboah, O.-A. (2010). Evaluating the Competitive Effects of the Commodity Groups Oriented by Class I Railroads in the United States. Orlando, FL: Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting.
2.Batóg, B., Batóg, J. (2013). Zmiany zatrudnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2005-2001: analiza shift-share. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 2, 105–121.
3.Dunn, E.S. (1960). A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 6, 97–112.
4.Foryś, I. (2006). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
5.Hozer J. (2006). Wycena nieruchomości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
6.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomości w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.
7.Kundsen, D.C. (2000). Shift Share Analysis: further Examination of Models for the Description of Economic Change. Socio-Economic Planning Series, 34, 3, 177–198.
8.Malik, K. (2011). Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. T. 135. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
9.Nazarczuk, J.M. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn: Wyd. UW-M.
10.Smith, A. (2015). Bogactwo narodów. Warszawa: Studio EMKA.
11.Suchecki, B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: C.H. Beck.
12.Śliwiński, A. (2000). Zarządzanie nieruchomościami. Warszawa: Placet.