Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-34
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE JAKO DEWELOPERZY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Autorzy: Teodor Skotarczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Małgorzata Blaszke
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: spółdzielnia mieszkaniowa deweloper przedsięwzięcia deweloperskie budownictwo mieszkaniowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (439-450)
Klasyfikacja JEL: D61 H61 H72 H82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w realiach gospodarczych i prawnych związanych ze zmianami regulacji dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przedsięwzięć deweloperskich realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz próba odniesienia się do pojęcia deweloper w działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarek, M. (2007). Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Bednarek, M. (2013). Opinia na temat przepisów przejściowych projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /druk nr 819/. Mieszkalnictwo, 1 (2).
3.Bończak-Kucharczyk, E. (2003). Spółdzielnie mieszkaniowe w świetle nowych przepisów. Warszawa: Twigger.
4.Bończak-Kucharczyk, E. (2013). Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business.
5.Brodziński, M.G. (2004). Mieszkalnictwo w gospodarce rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej. Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
6.Drozd-Jaśniewicz, I. (2013). Społeczne budownictwo i mieszkalnictwo w Polsce i krajach europejskich. Warszawa: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
7.Sadowska, J. (2014). Usługi deweloperskie w ujęciu księgowym i podatkowym. Warszawa: C.H. Beck.
8.Skotarczak, T. (2015). Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju. Warszawa: C.H. Beck.
9.Ustawa z 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U. 2013, poz. 1222, z późn. zm.
10.Ustawa z 16.09.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1377.