Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-35
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELCZYMI LOKALAMI MIESZkALNYMI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA

Autorzy: Teodor Skotarczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Monika Śpiewak-Szyjka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: specyfika zarządzania zasób nieruchomości spółdzielczych sposoby zarządzania nieruchomościami
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (451-462)
Klasyfikacja JEL: D61 H61 H72 H82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest ocena specyfiki zarządzania zasobami mieszkaniowych nieruchomości spółdzielczych na przykładzie Szczecina. Rozważania teoretyczne koncentrują się na przedstawieniu specyfiki zarządzania nieruchomościami spółdzielczymi. Część empiryczna przedstawia sposoby zarządzania przez spółdzielnie własnym zasobem. Pozwoli to określić kierunek działalności zarządów i rad nadzorczych oraz dokonać oceny staranności w zarządzaniu mieszkaniowymi nieruchomościami spółdzielczymi. Celem opracowania jest wskazanie na odmienności zarządzania lokalami mieszkalnymi przez spółdzielnie mieszkaniowe wynikające z rozwiązań ustawowych oraz regulacji statutowych spółdzielni. Dla realizacji celu przeprowadzono badania dokumentów wewnętrznych spółdzielni mieszkaniowych oraz badania ankietowe na podstawie kwestionariusza skierowanego do spółdzielni mieszkaniowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bończak-Kucharczyk, E. (2003). Spółdzielnie mieszkaniowe w świetle nowych przepisów. Warszawa: Twigger.
2.Bończak-Kucharczyk, E. (2013). Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: Wyd. LEX a Wolters Kluwer business.
3.Cesarski, M. (2011). Dorobek materialny spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. W: Z. Gotfalski (red.), Historia i przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Materiały z konferencji programowej. Warszawa: Wyd. Dom.
4.Cyran, R. (2006). Współczesne problemy zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi. Nieruchomości C.H. Beck, 5.
5.Drozd-Jaśniewicz, I. (2011). Straty poniesione przez spółdzielczość mieszkaniową w Polsce w okresie transformacji. W: Z. Gotfalski. Historia i przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Materiały z konferencji programowej. Warszawa: Wyd. Dom.
6.Jankowski, J. (1977). System zarządzania w spółdzielniach. Vademecum Spółdzielczości, 7.
7.Kożuch, A. (2010). Specyfika spółdzielczego systemu zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 3.
8.Skotarczak, T. (2015). Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju, Warszawa: C.H. Beck.
9.Ustawa z 21.01.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2015, poz. 518.