Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-40
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
OCENA ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI I JAKOŚCI MIESZKAŃ SPRZEDANYCH NA SZCZECIŃSKIM RYNKU WTÓRNYM W LATACH 2012–2015

Autorzy: Marta Zaorska
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości atrakcyjność lokalizacji ocena jakości mieszkań
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (517-530)
Klasyfikacja JEL: C01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę wyznaczenia wskaźnika mierzącego atrakcyjność lokalizacji poszczególnych osiedli w Szczecinie. Badanie oparto na cenach transakcyjnych 1400 mieszkań sprzedanych na lokalnym rynku wtórnym. Choć atrakcyjność lokalizacji nie jest cechą mierzalną, znajduje swoje odzwierciedlenie w wartościach nieruchomości. Przyjęto więc założenie, że jeśli transakcje zostały zrealizowane w podobnych warunkach ekonomicznych oraz stan prawny przedmiotowych lokali był zbliżony, to ceny determinowała głównie jakość i lokalizacja nieruchomości, które można wyodrębnić i porównać.Opracowanie opiera się na wynikach Badania cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski przeprowadzanego przez Narodowy Bank Polski. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są opiniami autorki i nie przedstawiają stanowiska organów Narodowego Banku Polskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Doszyń, M. (2013). Skłonności w ekonomii. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
2.Hozer, J. (red.). (2008). Wycena nieruchomości. Szczecin: Wyd. KEiS WNEiZ US, IADiPG.
3.Kucharska, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.
4.Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
5.Strahl, D., Walesiak, M. (1997). Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym. Przegląd Statystyczny, XLIV, I, 69–77.