Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Płeć a zaufanie i solidarność społeczna wśród studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji

Autorzy: Rafał Nagaj ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zaufanie solidarność społeczna kapitał społeczny
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (179-190)
Klasyfikacja JEL: Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono, jak kształtuje się poziom zaufania wśród studentów w trzech krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, na Litwie i Słowacji. Wykorzystano do tego wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez pracowników Katedry Makroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na uczelniach ekonomicznych w każdym z badanych krajów. Ponadto przebadano, czy płeć miała wpływ na poziom zaufania wśród ankietowanych studentów. Analiza wskazała, że studenci ze Słowacji są najbardziej ufni wobec osób obcych i wykazują większą skłonność do zaufania osobom aktywnym społecznie niż studenci z Polski i Litwy. Poza tym, kobiety wykazują większy poziom zaufania instytucjonalnego i społecznego niż mężczyźni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carpenter, J., Daniere, A., Takahashi, L. (2004). Social Capital and Trust in South-East Asian Cities. Urban Studies, 41, 853–874.
2.Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94 (supplement), S95–S120.
3.Cook, S.K. (2005). Networks, Norms, and Trust: The Social Psychology of Social Capital 2004 Cooley Mead Award Address. Social Psychology Quarterly, 68 (1), 4–14.
4.Fukuyama, F. (2000). Social Capital and Civil Society. IMF Working Paper, WP/00/74. Pobrano z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0074.pdf (2.07.2015).
5.Grootaert, Ch., Narayan, D., Jones, V.N., Woolcock, M. (2004). Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire. World Bank Working Paper, 18. Pobrano z: https://openknowledge.
6.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1 (23.05.2015).
7.Hosmer, L. (1995). Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics. Academy of Management Review, 20, 379–403.
8.Ioakimidis M., Heijke H. (2016). Income Inequality and Social Capital, Are They Negatively Related? European Cross-country Analyses 2006–2012. The Journal of Developing Areas, 50 (1), 215–235.
9.Lyon, F. (2000). Trust, Networks and Norms: The Creation of Social Capital in Agricultural Economies in Ghana. World Development, 28, 663–681.
10.Migheli, M. (2012). Assessing Trust Through Social Capital? A Possible Experimental Answer. American Journal of Economics and Sociology, 71(2), 298–327.
11.Macias, T. (2015). Risks, Trust, and Sacrifi ce: Social Structural Motivators for Environmental Change. Social Science Quarterly, 96 (5), 1264–1276.
12.Milczarek, A., Miłaszewicz, D., Nagaj, R., Szkudlarek, P., Zakrzewska, M. (2015). Social Networks as a Determinant of the Socialisation of Human Capital. Human Resources Management & Ergonomics, 9 (2), 89–103.
13.Mironova, A.A. (2015). Trust, Social Capital, and Subjective Individual Well-Being. Sociological Research, 54 (2), 121–133.
14.Nagaj, R. (2016). Działania zbiorowe i na rzecz innych – analiza porównawcza polskich, litewskich i hiszpańskich studentów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 449, 450–461.
15.Sierocińska, K. (2011). Social Capital. Defi ne, Measure, Types. Economic Studies, 1 (LXVIII), 69–86.