Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Modelowanie modularne wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa

Autorzy: Małgorzata Łatuszyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Shivan Fate
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa ubóstwo interwencje publiczne ewaluacja ex ante
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (51-64)
Klasyfikacja JEL: I30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy badania wpływu interwencji publicznej na poziom ubóstwa z wykorzystaniem metody symulacji systemowo-dynamicznej. Jego celem jest zaprezentowanie koncepcji modelu symulacyjnego służącego do szacowania efektów realizacji działań zwalczających ubóstwo, zbudowanego w konwencji systemowo-dynamicznego modelowania modularnego. Artykuł ponadto przybliża istotę systemowo-dynamicznego modelowania modularnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerak, A., Pełech, A. (1997). Nanomodele symulacyjne – zarys pomysłu. W: Symulacja Systemów Gospodarczych. Prace Szkoły Antałówka‚ 97 (s. 31–40). Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania i Politechnika Wrocławska.
2.Balcerak, A., Pełech, A. (2000). Pojęcia i definicje do nanomodelowania symulacyjnego. W: Symulacja Systemów Gospodarczych. Prace Szkoły Antałówka‚ 99 (s. 9–23). Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania i Politechnika Wrocławska.
3.Bellinger, G. (2004). Archetypes. Interaction Structures of the Universe. Pobrane z: http://www.systems-thinking.org/arch/arch.htm (12.05.2017).
4.Diris, R., Vandenbroucke, F., Verbist, G. (2014). Child poverty: what can social spending explain in Europe? Working Papers Department of Economics No ces 14.20. Leuven: KU Leuven, Faculty of Economics and Business, Department of Economics.
5.Diagnoza społeczna 2015 (2015). Warszawa: Vizja Press & IT.
6.Forrester, J.W. (1961). Industrial Dynamics. New York: The MIT Press and Wiley.
7.Fishwick, P.A., Zeigler, B.P. (1992). A multimodel methodology for qualitative model engineering, ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation 2 (1), 52–81.
8.Fishwick, P.A. (1993). A simulation environment for multimodeling. Discrete Event Dynamic Systems: Theory and Applications 3, 151–171.
9.Fishwick, P.A. (2004). Toward an Integrative Multimodeling Interface: A Human-Computer Interface Approach to Interrelating Model Structures, Simulation 80 (9), 421–432.
10.GUS (2011). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
11.GUS (2014). Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC). Warszawa: Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.
12.GUS (2016). Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
13.GUS (2017). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
14.Hines, J. (2005). Modeling with Molecules 2.02. Ventana Systems Inc. Pobrane z: http://vensim.com/modeling-with-molecules-2-02/ (12.05.2017).
15.Łatuszyńska, M., Fate, S. (2016). Polityka walki z ubóstwem na poziomie unijnym i krajowym. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46, 51–64.
16.Łatuszyńska, M., Fate, S. (2017). Metody analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 6, 71–83.
17.Łatuszyńska, M. (2008). Symulacja komputerowa dynamiki systemów. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
18.Łatuszyńska, M. (2005). Modelowanie modularne w ujęciu dynamiki systemowej. W: E. Niedzielska, H. Dydycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (s. 42–49). Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
19.Piech, K. (2008). Ewaluacja oddziaływania funduszy unijnych – teoria i praktyka modelowania makroekonomicznego. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych (s. 179–194). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o.
20.Panek, T. (2014). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
21.Rosiek, K. (2012). Skuteczność – kryterium oceny przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Zarządzanie Publiczne 1 (17), 37–49.
22.Senge, P. (2003). Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
23.Zybała, A. (2012). Polityki publiczne. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.