Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej

Autorzy: Mateusz Iwiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Słowa kluczowe: wypadki ze zwierzętami rozwój infrastruktury drogowej kolizje na drogach
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (207-219)
Klasyfikacja JEL: Q57
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę analizy wpływu rozwoju inwestycji drogowych na liczbę wypadków z udziałem dziko żyjących zwierząt na przykładzie dróg przebiegających przez gminy: Kórnik i Mosina. Dane pozyskano z Komendy Głównej Policji, następnie zostały one zwektoryzowane przy pomocy programu QGIS. Utworzone warstwy tematyczne zostały sklasyfikowane i służyły do szeregu dalszych analiz porównawczych. Na podstawie badań określono, że głównym czynnikiem wpływającym na liczbę zdarzeń ze zwierzyną leśną jest natężenie ruchu kołowego, a także fragmentaryzacja krajobrazu. Rozwijająca się infrastruktura drogowa o wysokich klasach szlaków komunikacyjnych (drogi ekspresowe i autostrady) powinna stanowić naturalną barierę dla zwierząt, a zdarzenia na tego typu szlakach mieć charakter incydentalny. Analiza zebranego materiału wykazała, że rozwój infrastruktury drogowej nie wyeliminował kolizji z udziałem zwierząt.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowska, S. (2009). Wypadki ze zwierzętami. Jak mało wciąż o nich wiemy. Dzikie Życie, 6 (180).
2.Iuell, B., Bekker, G.J., Cuperus, R., Dufek, J., Fry, G., Hicks, C., Hlaváč, V., Keller, V.M., Rosell, C., Sangwine, T., Tørsløv, N.I., Wandall, B. (2003). COST 341, Habitat fragmentation due to Transportation Infrastructure. Wildlife and Traffic: A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions. Delft: KNNV Publisher.
3.Czerniak, A., Górna, M., Kayzer, D., Bakinowska, E. (2010). Ochrona zwierzyny w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. Materiały z konferencji pt. Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata, 27–29.04.2010, 125–142.
4.Czerniak, A., Tyburski, Ł. (2011). Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Kraków: PAN, 275–283.
5.Kossak, S. (2007). Zasada działania atrapy bodźców kluczowych zastosowanej w urządzeniu UOZ-1 wypłaszającym zwierzęta z torów kolei szybkiego ruchu. W: B. Jackowiak (red.), Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Poznań: GDDKiA, 173–179.
6.Stolarski, M., Żyłkowska, J. (2014). Wypadki z udziałem zwierząt w transporcie kolejowym. Transport i Komunikacja, 3.
7.Tyburski, Ł., Czerniak, A. (2013). Koszty zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 15, (36/3).
8.Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2017 poz. 128).
9.Wypadek drogowy. Główny Urząd Statystyczny 2014. Pobrano z: stat.gov.pl (21.01.2014).
10.Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. 2017. Pobrano z: wzdw.pl (1.06.2017).