Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-01
CC BY-SA   Open Access 

Autorzy: Rafał Nagaj ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Piotr Szkudlarek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Rok wydania:2017
Liczba stron:2 (7-8)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu