Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego w aspekcie rozwoju lokalnego

Autorzy: Wiesława Lizińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: kapitał zagraniczny motywy i stymulanty napływu rozwój lokalny
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (293-305)
Klasyfikacja JEL: F21 F23 O19 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem badań było zdiagnozowanie uwarunkowań napływu kapitału zagranicznego i jego skutków dla rozwoju społeczno-gospodarczego układu lokalnego. Realizację celu oparto na wynikach badań przeprowadzonych w 2011 i 2015 r. wśród inwestorów zagranicznych i władz lokalnych wybranych województw. Bez względu na rok podjęcia działalności pozycja trzech najważniejszych motywów (zdobycie nowych rynków zbytu, dostęp i niskie koszty siły roboczej, perspektywy rozwoju gospodarczego) nie ulegała zmianie (z wyjątkiem okresu 2008–2010). Najważniejszą stymulantą podejmowania inwestycji było położenie geograficzne. Władze lokalne wśród najważniejszych korzyści napływu kapitału wskazały: ogólnogospodarcze i społeczne, w tym szczególnie dla rynku pracy. Czynnikiem, który pojawiał się jako motyw inwestorów zagranicznych, stymulanta i skutek dla gminy, był ten odnoszący się do rynku pracy, jego zasobów oraz kosztów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barriosa, S., Görg, H., Strobla, E. (2005). Foreign direct investment,competition and industrial development in the host country. European Economic Review, 49, 1761–1784.
2.Bems, R., Catão, L., Kóczán, Z., Lian, W., Poplawski-Ribeiro, M., Jiang, H., Liu, Y., Yang, H. (2016). Understanding the Slowdown in Capital Flows to Emerging Markets. World Economic Outlook: too slow for too long (s. 63–99). Washington: International Monetary Fund.
3.Bevan, A., Estrin, S. (2000). The Determinants of Foreign Direct Investments In Transition Economies. London Business School – Centre For New And Emerging Markets London. Working Paper, No 342, s. 1–57.
4.Dunning, J.H. (2001). The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production. Path, Present and Future. International Journal of the Economics of Business, 8 (2), 173–190.
5.Egger, P., Pfaffermayr, M. (2002). Foreign Direct Investment and European Integration in the 90’s. Working Papers in Economics, 2, 1–14.
6.Gao, T. (2005). Foreign direct investment and growth under economic integration. Journal of International Economics, 67, 157–174.
7.Górniewicz, G. (2007). Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
8.Jaworek, M. (2006). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki. Toruń: TNOiK.
9.Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: TNOiK.
10.Karaszewski, W., Siemińska, E., Jaworek, M., Czaplewski, L., Kuzel, M., Szałucka, M., Szustek, A., Kuczmarska, M., Kokosińska, M. (2015). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badania 2015. UMK w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pobrane z: http://www.skolar.umk.pl/pdf/Raport_UMK_2015.pdf (20.03.2017).
11.Karaszewski, W., Sudoł, S. (1997). Empirical Research on the Process of Transormation of Polish Companies oin the Period of 1990–1995. Toruń: Wydawnictwo UMK.
12.Kisiel, R., Lizińska, W., Marks-Bielska, R., Babuchowska, K., Serocka, I. (2015). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie warmińsko-mazurskim. Raport z badania 2015. UWM w Olsztynie, Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Pobrane z: http://www.skolar.umk.pl/pdf/Raport_UWM_2015.pdf (20.03.2017).
13.Komorowski, J. (2005). Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego. W: A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu (s. 13–24). Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
14.Kuzel, M. (2007). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski). Toruń: TNOiK.
15.Lizińska, W. (2012). Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Studium na poziomie układów terytorialnych. Olsztyn: Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
16.Mączyńska, E. (1999). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące. Ekonomista, 1-2, 87–107.
17.Oziewicz, E. (1998). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
18.Pawlak, K., Standar, A., Kołodziejczak, M., Kołodziejczak, W. (2015). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Pobrane z http://www.skolar.umk.pl/pdf/Raport_UP_2015.pdf (20.03.2017).
19.Reuber, G., Crokellel, H., Emersen, M., Gallias-Hamono, G. (1973). Private Foreign Investment in Development. Oxford: Development Centre of the OECD.
20.Różański, J. (2016). Międzynarodowy kapitał płynie wolniej i inaczej. Obserwator Finansowy. Pobrane z: www.obserwatorfinnasowy, pl, (21.09.2016).
21.Różański, J., Jasiniak, M., Kaczmarska-Krawczak, J., Kaźmierska-Jóźwiak, B., Starzyńska, D. (2015). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim. Raport z badania 2015. Uniwersytet Łódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Pobrane z: http://www.skolar.umk.pl/pdf/Raport_UL_2015.pdf (20.03.2017).
22.Siddiqui, K. (2014). Flows of Foreign Capital into Developing Countries: A Critical Review. Journal of International Business and Economics, 2 (1).
23.Weresa, M.A. (2002). Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego – doświadczenia Polski. Zeszyty BRE Bank – CASE, 62, 7–42.
24.Witkowska, J. (2000). BIZ a rynek pracy w kraju przyjmującym – aspekty teoretyczne. Ekonomista, 5.