Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Współczesna mobilność – preferencje pasażerów portu lotniczego w Gdańsku

Autorzy: Adam Przybyłowski
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: mobilność pasażerowie port lotniczy Gdańsk
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (359-369)
Klasyfikacja JEL: O43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne aglomeracje jako silne ośrodki gospodarcze są najczęściej punktami, w których krzyżują się ważne szlaki transportowe, w tym lotnicze. Pasażerski transport lotniczy jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku transportowego. Dlatego też zasadne jest prowadzenie badań w celu monitorowania preferencji pasażerów, aby monitorować potrzeby związane z rosnącą mobilnością. Celem publikacji jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących współczesnej mobilności na przykładzie preferencji pasażerów portu lotniczego w Gdańsku. Do zrealizowania celu pracy została zastosowana metoda badania zbiorowości incydentalnej poprzez ankietę w formie wywiadu, za pomocą kwestionariusza ankiety. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę zakładającą, iż dla pasażerów największe znaczenie ma cena oferty, ale jednocześnie wpływ na ich decyzje mają inne czynniki, m.in. odległość od lotniska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banister, D. (2011). Cities, mobility and climate change, Journal of Transport Geography, 19.
2.Bryx, M. (red.). (2014). Innowacje w zarzadzaniu miastami w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Burnewicz, J. (2011). Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
4.Chakuu, S., Kozlowski, P., Nędza, M. (2012). Podstawy transportu lotniczego. Kraków–Rzeszów–Zamość: WSIiZ.
5.Gadziński, J. (2013). Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych w aglomeracji poznańskiej (praca doktorska). Poznań: UAM.
6.Graham, A. (2008). Managing Airports, An International Perspective. Oxford: Elsevier, Third edition.
7.Huderek-Glapska, S. (2011). Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu (praca doktorska). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
8.http://www.airport.gdansk.pl/airport/news/news_1877_4-miliony-pasazerow-2016-roku.html (5.05.2017).
9.Litman, T. (2006). Mobility as a Positional Good: Implications for Transport Policy and Planning, VTPI. Pobrano z: www.vtpi.org, www.vtpi.org/prestige.pdf (20.11.2017).
10.Rodrigue, J.-P., Comtois, C., Slack, B. (2006). The geography of transport systems. Nowy Jork: Routledge.
11.Ruciński, A., Madej, K. (2016). Polski rynek transportu lotniczego w perspektywie 2030 roku, 4 (7).
12.Szołtysek, J., Otręba, R. (2015). Wieloaspektowa analiza czynników kształtujących poczucie jakości życia w mieście – jako przesłanka tworzenia polityki logistycznej miasta. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 383.
13.Tłoczyński, D. (2016). Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
14.Wachnicka, M. (2017). Funkcjonowanie niskokosztowych przewoźników lotniczych na przykładzie Wizzair (praca magisterska). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.