Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Znaczenie produktów turystycznych dla gospodarki regionalnej na przykładzie Podkarpacia

Autorzy: Artur Stec
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: turystyka produkt turystyczny gospodarka lokalna metoda Hellwiga
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (407-417)
Klasyfikacja JEL: Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka jest czynnikiem stymulującym rozwój regionalny i lokalny. Na poziomie gminy jej znaczenie jest tym większe, im atrakcyjniejszy produkt turystyczny oferuje dana jednostka. W pracy atrakcyjność turystyczną określono na podstawie taksonomicznego miernika Hellwiga, zaś znaczenie sektora turystycznego w lokalnej gospodarce na podstawie udziału podmiotów działających w obszarze turystyki w liczbie podmiotów ogółem. Gminy o największej atrakcyjności turystycznej znajdują się w południowej części województwa podkarpackiego, w szczególności w Bieszczadach. Właśnie tam jest najwyższy odsetek podmiotów funkcjonujących w branży turystycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fijałkowski, D. (2003). Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym a turystyka. Słupskie Prace Geograficzne, 1, 81.
2.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE.
3.Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
4.Stec, A. (2015). Zastosowanie metody Hellwiga do określenia atrakcyjności turystycznej gmin na przykładzie województwa podkarpackiego. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XVI/4, 119–123.
5.Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013 (2006). Polska Agencja Rozwoju Turystyki i Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.
6.Szwacka-Mokrzycka, J. (2012). Znaczenie turystyki w strategii rozwoju gminy. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 1 (V).
7.Zawistowska, H. (2003). Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych. Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce. Warszawa: PWN, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
8.Żurawik, B. i W. (1994). Zarządzanie marketingowe, cz. II. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.