Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Inwestycje i zatrudnienie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej dekadzie członkostwa w UE

Autorzy: Anna Szymczak
Sopocka Szkoła Wyższa
Słowa kluczowe: inwestycje aktywność zawodowa produktywność pracy PKB per capita
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (419-432)
Klasyfikacja JEL: E22 E24 O10 O50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej pomimo tego, że łączy je wspólna przeszłość socjalistyczna, po rozpadzie politycznym bloku wschodniego stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. Najbardziej zbliżone systemy polityczne i gospodarcze mają te z nich, które weszły do struktur Unii Europejskiej w 2004 roku, tj. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja i Węgry. W niniejszym opracowaniu zostaną one poddane obserwacji w aspekcie zatrudnienia i inwestycji w latach 2005–2015. Celem artykułu jest zbadanie relacji, jakie miały miejsce w wybranych krajach UE, pomiędzy procesami inwestycyjnymi i aktywnością zawodową ludności a osiągniętym wzrostem gospodarczym. W badaniach wykorzystano metodę dedukcji i elementy statystyki opisowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berman, E., Machin, S. (2000). Skill-biased technology transfer. Evidence factor biased technological change in developing countries. Boston University, University College London.
2.Bukowski, M., Zawistowski, J. (2009) Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy. Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
3.Czechowski, L., Dziworska, K., Gostkowska-Drzewicka, T., Górczyńska, A., Ostrowska, E. (1997). Projekty inwestycyjne; finansowanie, metody i procedury oceny. Gdańsk: ODDK.
4.Czerny, E. (red.). (2005). Gospodarka Polski na przełomie wieków od a do z. Warszawa: NBP.
5.Kamińska, T. (1999). Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
6.Kotlorz, D. (red.) (2007). Ekonomia rynku pracy. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
7.Ben-David, D. (1993). Equalizing exchange: Trade liberalization and income convergence. The Quarterly Journal of Economics, 3.
8.Caselli, F., Tenreyro, S. (2005). Is Poland The Next Spain. NBER Working Papers, 11045.
9.Eurostat (2017). Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (1.05.2017).
10.Górniewicz, G. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w europejskich krajach postkomunistycznych ze szczególnym uwzględnieniem Polski. W: S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucje. Kraje postsocjalistyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.