Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Bilans handlowy a strategia rozwoju otwartego. Przypadek Chin

Autorzy: Kazimierz Starzyk
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Instytut Społeczno-Ekonomiczny
Słowa kluczowe: otwieranie gospodarki bilans płatniczy rezerwy walutowe międzynarodowa nierównowaga płatnicza gospodarka światowa
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (75-86)
Klasyfikacja JEL: E37 E42 F13 F36 G20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie elementów strategii rozwoju otwartego ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na równowagę bilansu handlowego oraz efektywność gospodarowania i międzynarodową nierównowagę płatniczą. Problem ma istotne znaczenie dla określenia źródeł rosnącego znaczenia gospodarek wschodzących w gospodarce światowej i towarzyszących temu przemian jej struktury podmiotowej. Następstwem tego staje się przesuwanie biegunów rozwoju ze świata transatlantyckiego do Azji Wschodniej, a Chin w szczególności. Posłużenie się przykładem chińskim ma dwojaki aspekt, z jednej strony pozwala na właściwe przedstawienie istoty strategii rozwoju otwartego wraz z jej skutkami dla gospodarki ją realizującej, a także gospodarki światowej, a drugiej, pozwala na wskazanie tych elementów strategii, które mogą być zastosowane przez gospodarki dotychczas oporne na transformację, np. Koreę Północną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bayer, J., Dziak, W. (2016). Historia polityczna Chin 1839–2014. Konspekt analityczny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
2.Brunet, A., Guichard, J.P. (2011). Chiny światowym hegemonem? Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
3.Budnikowski, A. (2017). Ekonomia międzynarodowa. Warszawa: PWE.
4.Campbell, K.M., Ratner, E. (2018). The China Reckoning. How Beijing Defied American Expectations. Foreign Affairs, March/April, 60–70.
5.DNBSC (2017). National Bureau of Statistics of China.
6.IMF (2017). Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves.
7.Skopiec, D.A. (2017). Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Starzyk, K. (1987). Zagraniczna polityka ekonomiczna ChRL w latach osiemdziesiątych. Sprawy Międzynarodowe, 6.
9.Starzyk, K. (2009). Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
10.Starzyk, K. (2015). Pozaeuropejskie gospodarki oporne transformacji rynkowej. Przypadek Korei Północnej. W: B. Skulska (red.), Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki Światowej. Wrocław: UE we Wrocławiu.
11.Starzyk, K. (2016). Wkład Edwarda F. Szczepanika do ekonomii rozwoju. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 269.
12.Starzyk, K. (2016). Gospodarki wschodzące jako element przemian struktury gospodarki światowej. International Business and Global Economy, 35/1, 120–131.
13.Szczepanik, E.F. (1962). Balance of Payments of Mainland China. W: R. Szczepanik (red.), Economic and Social Problems of the Far East. Hong Kong: University Press.
14.The Economist (March 2018). China and the West.