Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Fenomen walut wirtualnych – szanse i zagrożenia dla finansów międzynarodowych

Autorzy: Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania

Michał Łuszczyk
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: finanse kryptowaluty blockchain
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (239-249)
Klasyfikacja JEL: E42 G15 O39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji walut wirtualnych i omówienie szans oraz niebezpieczeństw związanych z ich rozwojem, co od kilku już lat stanowi przedmiot powszechnego zainteresowania. Źródłem popularności walut wirtualnych jest nie tylko efekt nowości technologicznej, ale i chęć szybkiego wzbogacenia się. Zdaniem autorów waluty wirtualne mają ograniczoną przydatność i stanowią poważne zagrożenie zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i instytucji finansowych. Aby nowe rozważania przyniosły wymierne korzyści dla świata finansów, niezbędna jest edukacja użytkowników kryptowalut, przyjęcie stosownych regulacji i nadzoru nad ich obrotem. Krytyczna ocena kryptowalut nie oznacza jednak zanegowania potrzeby rozwoju technologii blockchain użytecznej w procesach przetwarzania danych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker & McKenzie (2014). Announcement regarding an application for commencement of a procedure of civil rehabilitation. Pobrane z: https://www.mtgox.com/img/pdf/20140228-announcement_eng.pdf.
2.Croman, K., Decker, Ch., Eyal, I., Gencer, A.E., Juels, A., Kosba, A., Miller, A., Saxena, P., Shi, E., Sirer, E.G., Song, D., Wattenhofer, R. (2016). On Scaling Decentralized Blockchains. Financial Cryptography Workshops. Pobrane z: https://www.tik.ee.ethz.ch/file/74bc987e6ab4a8478c04950616612f69/main.pdf.
3.EBA (2013). Warning to consumers on virtual currencies. EBA/WRG/2013/01. London: EBA.
4.ECB (2016). Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającą dyrektywę 2009/101/WE (CON/2016/49).
5.Giungato, P., Rana, R., Tarabella, A., Tricase, C. (2017). Current Trends in Sustainability of Bitcoins and Related Blockchain Technology. Sustainability, 9.
6.Katz, J., Lindell, Y. (2007). Introduction to Modern Cryptography. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.
7.Law, L., Sabett, S., Solinas, J. (1997). How to make a mint: the cryptography of anonymous electronic cash. The American University Law Review, 4.
8.Nakamoto, S. (2008). Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Pobrane z: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
9.Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. Princeton: Princeton University Press.
10.NBP (2017). Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Warszawa.
11.NBP, KNF (2017). Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych. Warszawa: NBP, KNF.
12.Ponzi, Ch. (2001). The Rise of Mr Ponzi. Naples: Inkwell Publishers.
13.Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2233_u/$file/2233_u.pdf.
14.Young, J. (2018). $530 Mln in XEM Stolen From Coincheck Can Be Traced, NEM Team Confirms. Pobrane z: https://cointelegraph.com/news/530-million-in-xem-stolen-from-coincheck-can-be-traced-nem-team-confirms.